Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Gastvrouw of -heer

Zorgopvang De Marene (Leeuwarden) zoekt een enthousiaste vrijwilliger die als gastvrouw of gastheer voor de bewoners optreedt. Samen spelletjes doen, ondersteunen bij koffie- en theemomenten, een praatje aanknopen, samen wandelen… met uw aanwezigheid geeft u persoonlijke aandacht en gezelligheid. Dit vrijwilligerswerk is bij het activiteitenteam van De Marene.

Nodig: Alle middagen en woensdag- en vrijdagochtend. Tijden: Ochtend: 9.00-12.00u en middag 13.30-16.30u

We zoeken een vrijwilliger die

  • het leuk vindt om met mensen om te gaan;
  • affiniteit heeft met de bewoners van De Marene;
  • tijd en ruimte heeft om één of meerdere dagdelen in de week langs te komen bij het activiteitenteam. Op woensdag- en/of vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 en/of op alle middagen (ma-vrij) van  13.30 tot 16.30. Uw tijdsinvestering kan in overleg.

Belangstelling?

Belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Bel of mail met Janny Dijkstra, telefoon 088 – 066 33 00, j.dijkstra@zienn.nl.

Over Zorgopvang De Marene

Zorgopvang De Marene zit aan de J.H. Knoopstraat 2 in Leeuwarden. De Marene biedt 52 mensen begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Door hun levensstijl kunnen de bewoners vaak niet aarden in een regulier verzorgings- of verplegingshuis.

In De Marene werken begeleiders die de bewoners ondersteunen bij wonen/leven en die verzorging/verpleging bieden.  Ook zijn er activiteitenbegeleiders. Zij bieden dagbesteding, gericht op dagstructuur en zingeving.  Met de hulp van vrijwilligers lukt het om de bewoners dat beetje extra te geven.