Hoe werkt Zienn

Wie hulp nodig heeft, kan zich telefonisch aanmelden bij het aanmeldpunt van Zienn via het telefoonnummer 0900 – 118 88 81. Langskomen aan de deur van het kantoor in Leeuwarden aan de Oostergoweg 1-d in Leeuwarden kan ook. Online aanmelden kan via de rode button ‘direct aanmelden’, rechts op deze pagina. Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit formulier, wilt u informatie of hebt u andere vragen? U kunt ons altijd bellen op bovenstaand nummer. Een mail sturen kan ook. Als u daarin uw telefoonnummer zet, bellen wij u terug. Ons e-mailadres is aanmeldpunt@zienn.nl.

De cliënt kan zich zelf aanmelden, maar ook een professionele verwijzer/hulpverlener kan dat doen. Wij checken eerst of de cliënt bij Zienn aan het juiste adres is. Zodra er een plaats beschikbaar is in de voorziening waarvoor de cliënt is aangemeld of de woonondersteuning in kan gaan, volgt een intakegesprek. Daarin komen onder meer de indicatie, zorgverzekering en uitkering naar voren.

Aanmelden voor crisisopvangcentra

Aanmelden voor de crisisopvangcentra kan via het centrale nummer 0900 – 118 88 81. Aanmelden voor de crisisopvangcentra kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Buiten kantoortijden kan aanmelden ook bij de crisisopvangcentra zelf: -Crisisopvang Burgum, telefoon 088 – 066 37 00 -Crisisopvang Leek, telefoon 088 – 066 38 00

Aanmelden voor Dag- en Nachtopvang en Skrep

Aanmeldingen voor de Dag- en Nachtopvang en Skrep kan aan de deur van de voorziening zelf.

Voorwaarden voor aanmelding

Om in aanmerking te komen voor opvang en begeleiding door Zienn zijn een indicatie, een ziektekostenverzekering, een uitkering of andere bron van inkomsten en een identiteitsbewijs nodig. Zienn kan helpen bij het aanvragen hiervan. Voor de dag- en nachtopvang en Skrep en bij uitzondering de crisisopvang zijn de verzekering, uitkering en indicatie niet nodig.

Begeleiding

Cliënten van Zienn krijgen een begeleider, die ondersteunt om weer grip te krijgen op wonen, werken en leven. Zij werken volgens de begeleidingsmethodiek Krachtwerk.