Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Kamers met Kansen

Problemen thuis kunnen je flink in de weg staan bij je studie. Je komt niet aan leren toe en misschien blijf je zelfs weg van school. Zonder diploma wordt het lastig om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Kamers met Kansen in Leeuwarden biedt een kamer én begeleiding. Dat geeft je de rust om de studie weer op te pakken en te slagen.

Voor wie is Kamers met Kansen?

Is je thuissituatie zo onrustig dat je studie eronder lijdt? Bijvoorbeeld doordat er veel ruzie is of doordat je problemen in je vriendenkring hebt, dan biedt Kamers met Kansen uitkomst voor jou.

  • Je bent tussen 18 en 25 jaar;
  • Je gaat naar school of studeert;
  • Je bent redelijk zelfstandig, omdat de begeleiding beperkt is tot 2 à 3 uur per week;
  • Je bent gemotiveerd.

Wat biedt Kamers met Kansen?

  • Je woont zelfstandig in een woonstudio (kamer met keukenblok, eigen douche en toilet) in Leeuwarden. Je betaalt gewoon zelf de huur; huurtoeslag is mogelijk.
  • Je krijgt begeleiding van een coach, die vrijwillig 2 tot 3 uur per week hulp biedt bij van alles: administratie, geldzaken, relaties met anderen en natuurlijk de studie. Hij of zij is vooral een ‘maatje’ en geeft je net dat steuntje in de rug om verstandig om te gaan met wonen, leren en leven.
  • De begeleiding op school gaat gewoon door. Er is contact tussen de vrijwilliger en de school.

Na ongeveer 1,5 jaar pak je zelfstandig je studie en je leven weer op.

Aanmelding

  • Je coach of studieloopbaanbegeleider meldt je aan bij de zorgcoördinator van de school (ROC).
  • De zorgcoördinator verzorgt de aanmelding richting opvangorganisatie Zienn, die de dagelijkse gang van zaken binnen Kamers met Kansen regelt.
  • Is Kamers met Kansen voor jou de juiste plek, dan kom je op de wachtlijst. Soms start de begeleiding al voordat de kamer beschikbaar is.

Kosten

Je huurt de kamer van Zienn. De (kale) huur is rond de 360 euro per maand.

Meer informatie

Grietje de Vries, medewerker Kamers met Kansen Zienn
g.devries@zienn.nl , 06 – 17 10 18 03

Meer…

Binnen Kamers met Kansen werken diverse opleidingscentra, corporaties, hulpverleners en de gemeente Leeuwarden samen. Zienn regelt de dagelijkse gang van zaken binnen Kamers met Kansen. Denk daarbij aan de werving en selectie van vrijwilligers, matchen vrijwilligers en jongeren, opstellen begeleidings- en huurovereenkomst, aanspreekpunt vrijwilligers enzovoort. Voortgangsbesprekingen vinden plaats binnen het RMC.

Folder Kamers met Kansen