Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Resultaat 1 jaar Reload2GO: 10 jongeren niet dakloos

Resultaat na 1 jaar Reload2GO? Tien jongeren belandden niet in de opvang of op straat. En tien keer is een breuk tussen jongeren en ouders voorkomen. Dat scheelt opvangkosten en -meer nog- veel emotionele schade. Reload2GO brengt verandering op gang in een gezin.

Reload2GO draait sinds het najaar van 2016 als pilot in de gemeente Súdwest-Fryslân voor jongeren (17-23 jaar) én hun ouders, met als doel dakloosheid van de jongere te voorkomen. Begeleiders springen direct in als de situatie thuis op ontploffen staat en zijn korte periode intensief in een gezin aanwezig om de crisis af te wenden en met de gezinsleden oplossingen te vinden. Snel ingrijpen is nodig in een crisissituatie, dit lukt door samenwerkingsafspraken tussen Zienn en de gemeentelijke gebiedsteams en met een bijdrage van het Kansfonds.

Het ouderlijk huis verlaten? Je kind wegsturen? Pure wanhoop!

‘Als het thuis crisis is, denk je ‘weg weg weg!’ Het ouderlijk huis verlaten lijkt de enige oplossing, ook al betekent dat een plek in de opvang.’ Dat vertelt Chris de Jong, projectleider Reload2GO Zienn, tijdens het symposium. Als jongerenbegeleider weet Chris wat een gedwongen vertrek met jongeren en ouders doet. ‘Er is verdriet bij de jongere, eenmaal in de opvang komt dat los. Over hoe het is gelopen allemaal en over dat er geen (goed) contact meer is met de ouders. Ook bij ouders is er verdriet en zorg. Een ouder die zijn kind naar de opvang stuurt? Dat is pure wanhoop! Bij veel verhalen denk ik ‘dit had toch zover niet hoeven komen’. Opvangkosten zijn hoog en de emotionele schade misschien nog wel veel groter. Daar is Reload2GO uit ontstaan.’

Adempauze geeft ruimte voor verandering

Reload2GO is een intensief en kortdurend begeleidingsprogramma om de thuissituatie tot bedaren te brengen. Tijdens de Reload2GO-periode staat de crisis ‘on hold’. Dat is de afspraak met het hele gezin en die vraagt om commitment van alle leden. Het geeft een adempauze: er worden even geen moeilijke, misschien onomkeerbare, besluiten genomen. Die adempauze biedt ruimte voor verandering in het gezin.

De begeleider kiest geen partij

Een Reload2GO-begeleider is een korte periode twee tot drie keer per week meerdere uren in het gezin aanwezig. Met en binnen het gezinssysteem worden nieuwe, nog niet onderzochte mogelijkheden, verkend om gedwongen vertrek van de jongere te voorkomen. Jaco de Rapper, kundig in systeemwerken en betrokken bij Reload2GO, legt uit: ‘De begeleider werkt systeemgericht en kiest geen partij voor het ene of andere gezinslid, maar is meerzijdig partijdig. Ieders mening, ieders verhaal mag er zijn. Vaak wordt de jongere als de ‘lastpak’ gezien, maar vergis je niet, de ‘lastpakken’ zijn meer dan eens de ‘bliksemafleiders’ die de spanningen in een gezin uitvechten.’

Als je niet oppast, neemt de volgende generatie het over

De begeleider brengt het gezinssysteem tot meerdere generaties terug, in kaart. Jaco de Rapper: ‘Jongeren pakken probleemsituaties aan zoals de ouders dat doen, die –vaak onbewust- weer van hun ouders hebben geleerd. Reload2GO maakt die intergenerationele patronen inzichtelijk en probeert deze te doorbreken. Zoals het gaat, loopt het immers niet en als je niet oppast neemt de volgende generatie het over. Reload2GO houdt het gezin een spiegel voor en draagt oplossingsrichtingen aan.’

Reload2GO is geen toverstaf

Tien gezinnen zijn er via Reload2GO begeleid in de gemeente Súdwest-Fryslân het afgelopen jaar. Acht van de tien jongeren wonen nog thuis. Twee jongeren zijn doorgestroomd naar Begeleid Wonen. In geen van de situaties is er een familiebreuk geweest. Dan mag je van een happy end spreken. ‘Reload2GO is geen toverstaf’, benadrukt Chris, ‘waarmee alle problematiek wordt opgelost. Reload2GO zorgt voor de verandering; de bal kan de goede kant weer oprollen en de gezinsleden ervaren een andere – constructievere- manier om crisissituaties op te lossen.’