Wanneer kan Zienn helpen?

Als u dakloos bent

Zienn helpt…als u dak- of thuisloos bent. We hebben verschillende vormen van opvang voor jongeren, volwassen en gezinnen, waar u tijdelijk kunt wonen. U krijgt begeleiding bij het maken van een nieuwe start, zodat u weer zelfstandig kunt wonen. Als zelfstandig wonen nog niet of niet meer lukt, kunt u langere tijd in een van onze woonvoorzieningen (sociaal pensions) terecht.

Als huisuitzetting dreigt

Zienn komt ook bij mensen thuis om woonondersteuning te bieden. Door problemen als schulden, weinig geld, verslaving, ruzies, huurachterstand en eenzaamheid bijvoorbeeld wordt het leven lastig. Juist als de situatie extra moeilijk is, kan Zienn met thuisbegeleiding uitkomst bieden. Met u zoeken we naar oplossingen om orde in de chaos te krijgen. Woonondersteuning kan huisuitzetting voorkomen.

Als u nergens anders terecht kunt

Zienn is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Hebt u geen familie of vrienden om een beroep op te doen? Voelt u zich onbegrepen door anderen? Mist u de aansluiting met de hulpverlening? Bij Zienn voelt u zich misschien wel thuis. We helpen u met oog en aandacht voor uw verhaal en uw manier van leven.