Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Woonvoorzieningen

Wonen met ondersteuning bij het dagelijks leven: een uitkomst voor wie die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen. Want soms zijn er zo veel en zulke grote problemen tegelijkertijd dat zelfstandig wonen niet lukt. In de woonvoorzieningen van Zienn woont u in uw eigen zit-/slaapkamer of appartement en krijgt u zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is.

Samen met een begeleider werkt u aan uw toekomst. In de begeleiding staan uw krachten voorop, niet uw problemen. U krijgt hulp waar het nodig is, maar u houdt zelf de regie over uw leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk. U kunt tijdelijk of voor langere tijd in een woonvoorziening van Zienn wonen.

Woonvoorzieningen van Zienn

Sociaal Pensions

In een sociaal pension woont u met meerdere personen. Er is 24 uur per dag begeleiding of toezicht. Zienn heeft sociale pensions in Drachten, Sneek, Hoogezand en twee pensions in Leeuwarden (Bonifatiusplein en Hoekstersingel).

Zorgopvang

In Zorgopvang De Marene wonen mensen zonder dak of thuis, die verzorging en/of verpleging nodig hebben.

Begeleid Wonen

Zienn heeft in Leek/Tolbert een voorziening voor Begeleid Wonen. Want soms zijn enkele uren begeleiding per dag of per week voldoende. Vaak stromen mensen door naar deze Begeleid Wonen-voorziening als zij eerst een poos in de crisisopvang in Leek hebben zijn geweest. Als de crisis voorbij is en zelfstandig verdergaan nog een stap te ver, biedt Begeleid Wonen Leek/Tolbert een oplossing.