Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Maatjes voor bewoners Zorgopvang De Marene

Iedereen heeft behoefte aan contact met anderen: samen leuke dingen doen, gezellig praten, enzovoort. Een aantal van onze bewoners zoekt zo’n maatje. Wordt u dat? Het is een vrijwilligersfunctie.

De wensen

  • Affiniteit met de doelgroep
  • Vanaf ongeveer 25 jaar;
  • Die minimaal 1 dagdeel per week als maatje beschikbaar is;
  • Die zich voor langere tijd, in ieder geval minimaal 1 jaar, kan/wil binden.

Belangstelling om maatje te worden?

Bel of mail met Janny Dijkstra, Zorgopvang De Marene 088-066 33 00, j.dijkstra@zienn.nl.

Over De Marene

Zorgopvang De Marene zit aan de J.H. Knoopstraat 2 in Leeuwarden. De Marene biedt 52 mensen begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Door hun levensstijl kunnen de bewoners vaak niet aarden in een regulier zorgcentrum. In De Marene werken begeleiders die de bewoners ondersteunen bij wonen/leven en die verzorging/verpleging bieden.  Ook zijn er activiteitenbegeleiders. Zij bieden dagbesteding, gericht op dagstructuur en zingeving.  Met de hulp van vrijwilligers lukt het om de bewoners dat beetje extra te geven.