Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Bewoner Nico van Zorgopvang De Marene zoekt 'scheikundig' maatje

Iedereen heeft behoefte aan contact met anderen: samen leuke dingen doen, gezellig praten, enzovoort. Nico, bewoner van Zorgopvang De Marene in Leeuwarden, zoekt zo’n maatje. Wordt u dat? Het is vrijwilligerswerk.

De wensen

  • Nico wil graag een man als maatje;
  • Tussen de 25-55 jaar;
  • Met interesses op scheikundig gebied, in Heavy Metal en in uitstapjes;
  • Die minimaal 1 middag per week beschikbaar is;
  • Die zich voor langere tijd, in ieder geval mimimaal 1 jaar, kan/wil binden.

Belangstelling om maatje te worden?

Bel of mail met Janny Dijkstra, Zorgopvang De Marene, 088-066 33 00, j.dijkstra@zienn.nl.

Over Zorgopvang De Marene

Zorgopvang De Marene zit aan de J.H. Knoopstraat 2 in Leeuwarden. De Marene biedt 52 mensen begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Door hun levensstijl kunnen de bewoners vaak niet aarden in een regulier verzorgings- of verplegingshuis.
In De Marene werken begeleiders die de bewoners ondersteunen bij wonen/leven en die verzorging/verpleging bieden.  Ook zijn er activiteitenbegeleiders. Zij bieden dagbesteding, gericht op dagstructuur en zingeving.  Met de hulp van vrijwilligers lukt het om de bewoners dat beetje extra te geven.