Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Alice Vellinga neemt afscheid van Zienn en Het Kopland

6 juni 2018

 

Alice Vellinga zet, na ruim vijf jaar bestuurder bij Het Kopland en Zienn geweest te zijn, een nieuwe stap. Per 1 augustus treedt ze in dienst bij CS Vincent van Gogh in Assen en Beilen als Voorzitter College van Bestuur.

Het stokje doorgeven

“Ik kijk met bijzonder veel genoegen terug op de afgelopen periode. Ik ben trots op hoe we ons als Zienn en Het Kopland inspannen om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Er zijn de afgelopen tijd nieuwe initiatieven tot stand gebracht en locaties geopend. Zienn en Het Kopland zijn samen en er ligt een nieuw koersdocument met een aansprekende missie en visie. Het is daarmee voor mij een goed moment om het stokje door te geven aan een nieuwe bestuurder, in het vertrouwen dat de vele collega’s en vrijwilligers samen het mooie werk voortzetten.” – Alice Vellinga

Een nieuwe bestuurder

De procedure voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder voor de organisaties Zienn en Het Kopland wordt binnenkort opgestart; er komt een interim bestuurder om de periode tussen het vertrek van Alice op 1 augustus a.s. en de indiensttreding van een nieuwe bestuurder te overbruggen. Als organisaties wensen wij Alice veel succes en plezier in haar nieuwe baan en bedanken we haar voor haar inzet.

“Alice heeft zich met hart en ziel ingezet voor alle betrokkenen bij Het Kopland en Zienn. In een turbulente omgeving heeft zij beide organisaties op koers gehouden. Dat hadden we graag nog willen voortzetten. Tegelijkertijd feliciteren wij haar en CS Vincent van Gogh College, vertrouwend dat deze samenwerking ook vruchtbaar zal zijn.”- Siem Jansen, Raad van Toezicht Zienn en Het Kopland

Terug naar het nieuwsoverzicht