Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Conferentie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

15 mei 2018

Wat is de toekomst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland? Praat mee tijdens de conferentie op 8 juni in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein 1 in Groningen over dit onderwerp. Van 09.15 tot 13.00 uur. De conferentie wordt georganiseerd door WerkPro, De Open Hof, Zienn, Het Kopland en Het Leger des Heils.

Gemeenten en organisaties staan voor de uitdaging met een beperkt budget goede oplossingen te bedenken voor wie zorg en/of hulp nodig heeft. Zoals mensen die dak- en thuisloos zijn. Sluit het huidige beleid aan bij wat de weerbarstige praktijk van de Maatschappelijke Opvang nodig heeft? Welke vormen van hulpverlening moeten vooral blijven en welke niet? Welke nieuwe hulpvormen zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren? Dat zijn vragen die centraal staan tijdens de conferentie.

Start met 2 lezingen

Sjef Czyzewski, oud-voorzitter GGZ-Antes, komt spreken over de nieuwe hulpvragen van dak- en thuislozen. Rina Beers, senior beleidsadviseur Federatie opvang, staat in haar lezing stil bij de vraag hoe gemeenten en maatschappelijke opvangorganisaties samen kunnen inspelen op deze nieuwe hulpvragen.

Workshops en paneldiscussie

In workshops gaan deelnemers met elkaar in gesprek over:

  • ervaringsdeskundigheid
  • de meerwaarde van vrijwilligers
  • nieuwe vormen van wonen

Afsluiting van de conferentie is een paneldiscussie over de toekomst van de Maatschappelijke Opvang.

De conferentie

  • is er voor iedereen die een rol heeft in de maatschappelijke opvang: gemeenten, ketenpartners, organisaties voor de maatschappelijke opvang enzovoort;
  • kost 50 euro per persoon;
  • is op vrijdag 8 juni van 09.15-13.00 uur (met lunch);
  • vindt plaats in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 in Groningen. De zaal is open vanaf 08.45 uur

Aanmelden en informatie

Uw aanmelding is geregeld met een mail (o.v.v. naam, functie en organisatie) naar Sisca Sytema (organisator), info@sytema.nu. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Overig

Na afloop van de conferentie ontvangt u per mail een factuur. Tot 1 juni kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. U kunt zich laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij u dit vooraf door te geven via info@sytema.nu.

Terug naar het nieuwsoverzicht