Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Interventie van Zienn, maatwerk per gemeente

1 december 2017

Opvang is een kerntaak van Zienn. Minstens zo belangrijk vinden we het om mensen uit de opvang én in de eigen omgeving te houden. We richten onze pijlen daarom ook op (crisis)interventie. Met gemeenten stemmen we een interventie-aanpak op maat af, waarmee we aansluiten bij de lokale situatie.

De (crisis)interventie van Zienn helpt gemeenten:

  1. om dakloosheid van inwoners te voorkomen
  2. om de multiproblem-doelgroep en zorgmijders te bereiken, zodat niemand tussen wal en schip hoeft te belanden
  3. om kosten te besparen
  4. aan input voor het gemeentelijk sociaal beleid en kennisdeling

Wij zijn in een aantal gemeenten in Noord-Nederland actief met interventie-/ambulante programma’s op maat. Meer weten over onze interventie-aanpak? Lees verder. Doorpraten over wat Zienn voor uw gemeente kan betekenen? Benader dan de contactpersoon van Zienn in uw gemeente en bespreek de wensen en mogelijkheden. Door in de zoektool hieronder uw gemeente te selecteren, ontdekt u wie binnen Zienn (het hoofd) uw contactpersoon is.

Selecteer uw gemeente

1. Interventie voorkomt dakloosheid

Ons interventie–/ambulante werk is er voor wie dakloos dreigt te worden of misschien al is. Zodra iemand zich meldt bij onze (crisis) opvang, gaan we er direct op af. Als het crisis is en dakloosheid dreigt, is snel ingrijpen immers noodzakelijk. We doen er alles aan om aan om mensen in de eigen omgeving te houden en te begeleiden naar passende hulp. We betrekken schuldhulpverleners, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, gemeenten, het netwerk… wie maar van betekenis kan zijn. Als anderen het over kunnen nemen, zit ons werk erop. Onze inzet is kortdurend.

Er direct op af! Bij dreigende dakloosheid is snel ingrijpen noodzakelijk

2. Bereiken multiproblem-doelgroep en zorgmijders

Zienn heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met veel en complexe problemen. Denk aan de combi van bijvoorbeeld schulden, psychiatrische problematiek, verslaving, overlast. We zijn bovendien thuis in de begeleiding van mensen die zich onttrekken aan hulpverlening (zorgmijders). Onze interventie is in te zetten voor deze multiproblem-groep en zorgmijders. In samenwerking met gemeenten, het netwerk en andere hulpverleners bieden we ze de helpende hand. Het doel is dat niemand tussen wal en schip valt en iedereen de hulp krijgt die nodig is. Ook hier geldt dat onze inzet zo kort mogelijk duurt.

3. Kostenbesparing

Geen dakloosheid, voorkomen dat mensen verder afglijden en uiteindelijk meer zorg nodig hebben, geen (relatief dure) opvang. Dat willen we allemaal graag. Het scheelt enorm in de maatschappelijke kosten. En minstens zo belangrijk: vroegtijdig ingrijpen beperkt emotionele schade bij betrokkenen. Thuis, in de eigen omgeving, zijn mensen op hun best.

4. input voor sociaal beleid

We schakelen snel in crisissituaties. Vanzelfsprekend betrekken we alle betrokkenen (professionals en netwerk) rondom een cliënt. Samen zoeken we naar de mogelijkheden die hem uit de opvang houden. Dwars door bestaande werkwijzen en procedures heen, als dat nodig is. Zo ontdekken we wat snelle routes zijn en op welke regels, protocollen en procedures mensen juist stuk lopen. Die informatie delen we met gemeenten. U kunt deze gebruiken als input voor uw gemeentelijk sociaal beleid.

Wat werkt? Op welke systemen lopen mensen stuk? Die informatie delen we!

SOCIAL GAME DAAGT U EN ONS UIT

Mensen in de eigen omgeving houden. Hulp en zorg zo dicht mogelijk bij huis vinden. Ergere problemen voorkomen. Daar zet íedereen die actief is in het sociaal domein zich voor in! Gemeenten en wijk- of gebiedsteams hebben de regie. We hebben de social game D’r op of D’r onder ontwikkeld, waarin we iedereen –ook onszelf- uitdagen om die doelen effectief en efficiënt te bereiken.

De social game neemt u mee in het verhaal van de jonge Laura (22). Ze luidt de noodklok en staat binnenkort op straat. Een eerste intake maakt duidelijk dat een oplossing niet direct voorhanden is… hoe voorkomen we dat Laura dieper in de problemen raakt en dakloos wordt. Hoe kunnen (en durven) we creatief en inventief zijn? De game wakkert de dialoog aan over hoe we de hulp en dienstverlening in een gemeente samen zo goed mogelijk kunnen organiseren. Zodat niet instanties en werkwijzen centraal staan, maar het beoogde effect: Laura thuis houden! Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie over de social game D’r op of D’r onder.

Terug naar het nieuwsoverzicht