Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nieuwe bestuurder: Marita Schreur

19 november 2018

Marita Schreur wordt per 1 januari a.s. de nieuwe bestuurder van Zienn en van Het Kopland. Ze volgt Alice Vellinga op die in juli van dit jaar aan de slag ging als voorzitter College van Bestuur bij scholengemeenschap CS Vincent van Gogh College.

Zienn en Het Kopland vormen sinds begin dit jaar een groep, er is een gezamenlijke visie en missie, een gezamenlijke Raad van Toezicht, management én bestuurder. Vanaf 1 januari is dat Marita Schreur. Zij brengt ruime ervaring mee als bestuurder, toezichthouder, directeur en manager in onder andere het onderwijs, de overheid, jeugdzorg en welzijnswerk. Tot voor kort was ze interim-bestuurder van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk. Schreur startte haar loopbaan in de zorgsector en gaat daar graag weer aan de slag. ‘Zienn en Het Kopland hebben een mooie en belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Ik kijk ernaar uit mijn ervaring voor de organisaties en haar doelgroepen in te zetten.’

Met Marita hebben we een betrokken, krachtige en ervaren bestuurder in huis met een scherp oog voor ontwikkelingen in de zorg. Ze kan beide organisaties op inhoudelijk en bedrijfsmatig vlak op koers houden in het dynamisch sociaal domein.

Sinds het vertrek van Alice Vellinga in juli nam Martin Breed op interim-basis de bestuurstaken binnen Zienn en Het Kopland waar. Hiervoor was hij met enkele bestuurstaken al kort aan de organisaties verbonden. ‘Zienn en Het Kopland zijn mooie organisaties om voor te mogen werken met een zeer indrukwekkende doelgroep die meer aandacht verdient’. We zijn Martin erkentelijk voor zijn inzet en de doelen die gerealiseerd zijn. Hij sluit zijn interim-periode eind november af.

Terug naar het nieuwsoverzicht