12 april 2017

Project UIT helpt 36 ex-gedetineerden op weg

Hoe ga je goed voorbereid de gevangenis uit? Als woonruimte, werk/dagbesteding en inkomen geregeld zijn. Dat gebeurt in Friesland in het project UIT, een samenwerking tussen opvang, detentie en gemeente. In 2016 zijn 36 ex-gedetineerden begeleid.

Als je na detentie geen onderdak, geen werk/dagbesteding, geen inkomen hebt? Wat dan? ‘Dan is de kans dat je je oude leventje oppakt of een strafbaar feit moet plegen om in je onderhoud te voorzien een stuk groter dan wanneer de basisvoorwaarden geregeld zijn’, vertelt Imar van der Ark (hoofd bij Zienn in Leeuwarden). ‘En zo ga je opnieuw de fout in. Je krijgt draaideurcriminaliteit. Recidive. Dat kun je voorkomen, of in ieder geval verminderen.’

Draait op VanderStaaij-gelden

Tweede Kamerlid Van der Staaij heeft een paar jaar geleden subsidiegelden beschikbaar gesteld om ex-gedetineerden te begeleiden op het gebied van Wonen en Werken. Deze zogenoemde VanderStaaij-gelden hebben dus als doel recidive onder ex-gedetineerden terug te brengen.

Friese gemeenten bundelen krachten

De VanderStaaij-gelden zijn in handen van gemeenten, zodat zij de ex-gedetineerden kunnen helpen om in de eigen omgeving weer een goed leven op te bouwen. De Friese gemeenten hebben de krachten gebundeld door de gelden ‘over te dragen’ naar Centrumgemeente Leeuwarden. ‘Die heeft er het project UIT mee opgericht’, vertelt Donja Bruning van Veiligheidshuis Fryslân. ‘De coördinatie ligt bij het Veiligheidshuis.’

Hoe werkt Project UIT?

‘Vaak is bij binnenkomst in de gevangenis al bekend of iemands vertrek mogelijk zorgwekkend wordt. Soms wordt dit tijdens de detentieperiode duidelijk. Omdat iemand geen onderdak heeft. Geen netwerk. En ook werk en inkomen ontbreken’, vertelt Donja. Imar vult aan: ‘In project UIT werken Veiligheidshuis Fryslân, Zienn, Leger des Heils, Limor en de PI’s (Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden) samen. In ons maandelijks overleg bespreken we wie voor Project UIT in aanmerking komt. Dat zijn de gedetineerden uit Friesland van wie we weten dat de basisvoorwaarden om na detentie een goede plek in de samenleving op te bouwen niet of onvoldoende geregeld zijn. We bespreken wie de persoon gaat begeleiden: Zienn, Limor of het Leger des Heils. Mocht woonruimte ontbreken, dan kan de Algemene Opvang van Zienn een oplossing zijn: 10 van de 40 plekken zijn bestemd voor ex-gedetineerden.’

36 trajecten

Zienn is penvoerder van het project UIT. Imar: ‘We bewaken de financiën en houden de cijfers bij. In 2016 zijn er 36 mensen begeleid via UIT. Voor 30 mensen hebben we de huisvesting, werk/dagbesteding en een inkomen kunnen regelen!’ ‘Soms is er ook een hulpvraag richting schulden, of een ID-bewijs. Die zaken kunnen de gemeenten waar de gedetineerde vandaan komt (en weer naar terug gaat) alvast tijdens de detentieperiode oppakken’, vertelt Donja. ‘Het Veiligheidshuis betrekt, waar nodig, ook de gemeente om de ex-gedetineerde snel weer op weg te helpen.’

30 van de 36

Soms lukt het niet om de ex-gedetineerde weer op weg te helpen. Imar: ‘Omdat iemand geen ‘bemoeienissen’ wil, niet van plan is in Friesland te blijven wonen of toch opnieuw in detentie raakt. Dat we in 2016 30 van de 36 UIT-trajecten positief af hebben kunnen sluiten, is een heel mooi resultaat.’
_______________________


Onlangs vertelde collega Christa, intaker bij Zienn, over het project UIT op Omrop Fryslân


Huisvesting, werk en inkomen vormen top 2 leefgebieden waar een hulpvraag is bij mensen in detentie. Het project UIT richt zich vooral op huisvesting, werk/dagbesteding en inkomen.

« terug naar het overzicht