25 juli 2017

Nieuw: Snelle Interventie

Opvang is een kerntaak van Zienn. Minstens zo belangrijk vinden we het om mensen uit de opvang én in de eigen omgeving te houden. Dat lukt met Snelle Interventie. Nieuw van Zienn!

Snelle Interventie is een oplossing voor gemeenten om díe mensen te bereiken die moeilijk via wijk- en gebiedsteams kunnen worden bereikt. Daarbij gaat het om mensen met veel en complexe problemen (de combi van bijvoorbeeld schulden, psychiatrische problematiek, verslaving, overlast) en om de mensen die zich onttrekken aan de hulpverlening (zorgmijders). Met Snelle Interventie richten we ons op die multiproblem-groep. In samenwerking met gemeenten, het netwerk en andere hulpverleners bieden we ze de helpende hand. Het doel is dat niemand tussen wal en schip valt, mensen in de eigen omgeving kunnen blijven en niet in de (dure) opvang belanden. Snelle Interventie scheelt enorm in maatschappelijke kosten en beperkt bovendien de emotionele schade voor de betrokkenen.

Hoe werkt Snelle Interventie?

Als het crisis is en dakloosheid dreigt, is snel ingrijpen noodzakelijk. De Snelle Interventie-medewerker van Zienn gaat eropaf en stabiliseert de situatie. We doen er alles aan om mensen in de eigen omgeving te houden en te begeleiden naar passende hulp. We betrekken schuldhulpverleners, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, gemeenten, het netwerk… wie maar van betekenis zijn. Als anderen het over kunnen nemen, zit ons werk erop. Onze inzet is kortdurend.

Input voor sociaal beleid

We springen bij crisissituaties snel in en schakelen snel. In samenwerking met alle betrokkenen rondom een cliënt zoeken we naar de mogelijkheden die hem uit de opvang houden. Dwars door bestaande werkwijzen en procedures heen, als dat nodig is. Zo ontdekken we wat snelle routes/handige paadjes zijn en op welke regels, protocollen en procedures mensen juist stuk lopen. Die informatie delen we weer met gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken als input voor sociaal beleid.

Expertise en ervaring

In het huidige sociaal domein hebben gemeenten de regie en regelen wijk- en gebiedsteams de benodigde hulp en zorg. Daarbij komt onze jarenlange ervaring, kennis en expertise in de begeleiding van zorgmijders en de multiproblem-doelgroep goed van pas. We zetten die expertise graag in met Snelle Interventie, een alternatief voor ons huidige ambulante werk. Het is een oplossing voor gemeenten en wijk- en gebiedsteams om de mensen die tussen wal en schip vallen, te helpen.

In gesprek

Snelle Interventie bespaart maatschappelijke kosten, levert waardevolle (beleids)informatie op en –het allerbelangrijkst- voorkomt dat mensen tussen en wal en schip blijven. Wat Snelle Interventie is, hoe het werkt en wat de voordelen zijn, hebben we op een rijtje gezet in de folder Snelle Interventie, ambulante aanpak voor gemeenten. We zijn en gaan er met gemeenten over in gesprek. Nu alvast meer informatie? Ontdek met onderstaande tool wie van Zienn in welke gemeente de contactpersoon is.

Selecteer uw gemeente


Nieuw of niet?

Is Snelle Interventie nieuw? Nee en ja! Nee, omdat we via constructies als Snelle Interventie nu al steeds vaker mensen in de eigen omgeving houden. Als mensen zich bij ons melden voor hulp of crisisopvang bijvoorbeeld, zetten we alles op alles om te zorgen dat onze opvang of onze hulp niet of zo kort mogelijk nodig is. In 2016 hebben we op die manier zo’n 220 mensen begeleid. En ja, omdat Snelle Interventie een alternatief is voor ons huidige ambulante werk. Wij kunnen ons huidige ambulante werk (trajectbegeleiding) na 2017 helaas niet meer kostendekkend aanbieden, maar we blijven onze kennis en expertise graag inzetten om dakloosheid te voorkomen. Snelle Interventie past prima bij de doelgroep, bij Zienn en in het huidige sociaal domein.

« terug naar het overzicht