Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Tiny houses bij Zienn in Drachten

15 februari 2019

Er komen vijf tiny houses (25m2) in de achtertuin van Sociaal Pension Drachten. De huizen zijn een uitkomst voor dakloze mensen uit Smallingerland die wél ondersteuning, maar géén Beschermd Wonen-voorziening nodig hebben. Mensen wonen er zelfstandig en krijgen begeleiding aan huis. De bouw start 18 februari en de eerste bewoners komen in juni.

Voor dakloze mensen

Sociaal Pension Drachten is een Beschermd Wonen-voorziening voor mensen die het zelfstandig niet redden als gevolg van verslavings-, psychiatrische en/of psychosociale problematiek en een beschikking kunnen krijgen voor Beschermd Wonen. Dat geldt niet voor alle daklozen, niet bij iedereen is sprake van diagnostiek. Als zelfstandig wonen (nog) wel een stap te ver is, bieden de tiny houses een mooie oplossing!

Minder rompslomp, meer rust

De tiny houses zijn bedoeld voor dakloze mensen uit Smallingerland, zodat zij in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dat geeft rust en scheelt bovendien in de papieren en financiële rompslomp. Uitkeringen hoeven namelijk niet te worden opgestart in een andere gemeente en bij terugkeer in Smallingerland weer opnieuw te worden aangevraagd. Mensen wonen tijdelijk (maximaal 6 maanden tot 1 jaar) in een tiny house. Daarna zetten ze weer de stap naar helemaal zelfstandig wonen.

Zelfstandig wonen met begeleiding vlakbij

In de royale achtertuin van Sociaal Pension Drachten is meer dan genoeg ruimte voor de vijf woningen, met elk een woonkamer, slaapgedeelte, kookgelegenheid, sanitair en natuurlijk een eigen voordeur. Mensen huren via Zienn en krijgen thuisbegeleiding op afspraak, de (ambulant) begeleiders werken vanuit Sociaal Pension Drachten en begeleiding is dus vlakbij.

Eerste bewoners in juni

Bouwbedrijf De Vries bouwt de tiny houses in opdracht van Estea Capital, eigenaar van Sociaal Pension Drachten. De bouw start op 18 februari en neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

Terug naar het nieuwsoverzicht