21 april 2017

Zienn en ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Zienn staat financieel onder druk. Hoe gaan we verder? We leggen de laatste hand aan alternatieven en zijn bijna klaar om deze te bespreken met de gemeenten waar we actief zijn.

Zienn biedt sinds jaar en dag ambulante begeleiding aan mensen die door tal van problemen hun leven thuis niet op de rit hebben. Ambulante begeleiding kan dakloosheid voorkomen en is een steun in de rug voor wie na verblijf in een opvang- of woonvoorziening weer zelfstandig gaat wonen. In 2016 hebben we 1050 huishoudens (alleenstaanden, gezinnen, jongeren (t/m 27 jaar) en volwassenen (27+)) in de thuissituatie ondersteund.

Rode cijfers dwingen tot ingrijpen

De tarieven voor ambulante begeleiding zijn niet kostendekkend. We schrijven rode cijfers en kunnen dit alleen keren door in te grijpen. In januari van dit jaar brachten we daarover dit bericht naar buiten.

We willen dure opvang voorkomen

We willen mensen uit de opvang houden! Of de opvang in ieder geval zo kort mogelijk houden. Dat scheelt in maatschappelijke – en opvangkosten en beperkt bovendien de emotionele schade voor de betrokkenen. En die is vaak al groot genoeg….

Zienn heeft de nodige kennis, ervaring en expertise in de omgang met en begeleiding van:

  • Mensen die op het punt staan dakloos te worden
  • Mensen met veel, ernstige, complexe problemen (verslaving, uitsluiting, psychiatrische problematiek, schulden, lastig gedrag, overlast)
  • Zorgmijders die wantrouwig zijn naar hulpverleners of hun weg niet weten te vinden in de hulpverlening
  • Mensen die vanuit een voorziening weer zelfstandig gaan wonen

We zetten onze kennis en ervaring graag in om mensen snel verder te helpen. We leggen de laatste hand aan een aantal ambulante ondersteuningsconstructies als alternatief voor ons huidige ambulante werk. Daarbij is rekening gehouden met de rol van OGGZ-, wijk- en gebiedsteams waar burgers als eerste terechtkunnen bij een hulpvraag. We gaan in gesprek met de individuele gemeenten over de rol van Zienn. Welke van de ondersteuningsconstructies spreekt aan, wat past bij de lokale situatie en visie op ondersteuning, tot welke afspraken kunnen we komen?

Toekomstbestendig

De ondersteuningsconstructies springen alvast in op de nabije toekomst waarin gemeenten ook verantwoordelijk gaan worden voor Beschermd Wonen-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de sociaal pensions van Zienn. Beschermd Wonen gaat voor een groot deel over naar Beschermd Thuis: mensen verhuizen niet naar een instelling, maar krijgen intensieve ondersteuning aan huis. Zodat zij hun zelfstandigheid blijven houden.

« terug naar het overzicht