Contact

Centraal adres

Directie en administratie
Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden
Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden
Telefoon 088 – 066 30 00
E-mail info@zienn.nl

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden voor de Dagopvang en Nachtopvang kan aan de deur van de voorziening zelf.

Aanmelden voor de overige voorzieningen kan bij het Aanmeldpunt op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur,
Telefoon 0900 – 118 88 81 (lokaal tarief)
E-mail aanmeldpunt@zienn.nl

Aanmelden voor de crisisopvang kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Op werkdagen bij het aanmeldpunt tussen 08.30 en 16.30 uur. Daarbuiten kan dat ook bij de crisisopvangcentra zelf.

  • Crisisopvang Burgum, Prinses Margrietstraat 63,
    telefoon 088 – 066 37 00
  • Crisisopvang Leek, Oldebertweg 61,
    telefoon 088 – 066 38 00

Contact voor vacatures en stages

Afdeling P&O
Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden
Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden
Telefoon 088 – 066 30 00
Vacatures/stages: Klazien Kuipers, e-mail personeelenorganisatie@zienn.nl

Contact met Stichting Vrienden van Zienn

Van Haersmasingel 49, 9062 GA Oentsjerk
E-mail diedrich.ruiter@chello.nl
Rekeningnummer: NL35 INGB 0009 3140 09 (t.a.v. Stichting Vrienden van Zienn)
Meer informatie over het werk van stichting Vrienden is ook verkrijgbaar bij Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl, telefoon 088 – 066 38 21 of 088 – 066 39 21.