Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Contact

Telefoonnummer Zienn? Hieronder vindt u meerdere telefoonnummers en andere contactgegevens. Van het Aanmeldpunt, van de afdeling P&O en van de Stichting Vrienden van Zienn.

Telefoonnummer Zienn Aanmelding

 • Aanmelden kan bij het Aanmeldpunt;
 • Op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur;
 • Via telefoonnummer ¬†0900 – 118 88 81 (lokaal tarief);
 • Of via e-mail aanmeldpunt@zienn.nl;
 • Of vul het aanmeldformulier op deze website in;
 • Een vraag stellen aan het Aanmeldpunt kan hier.

Aanmelden voor de Dagopvang en Nachtopvang

Aanmelden voor de Dagopvang en de Nachtopvang in Leeuwarden kan aan de deur van de voorziening zelf.

Aanmelden voor crisisopvang

 • Kan 24 uur per dag en 7 dagen per week;
 • Op werkdagen bij het Aanmeldpunt tussen 08.30 en 16.30 uur;
 • Buiten werktijden bij de crisisopvangcentra zelf;
  • Crisisopvang Burgum, Prinses Margrietstraat 63,¬†telefoonnummer 088 – 066 37 00;
  • Crisisopvang Leek, Oldebertweg 61,¬† telefoonnummer 088 – 066 38 00.

Contact voor vacatures en stages


Afdeling P&O

Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden
Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden
Telefoonnummer 088 – 066 30 00
Vacatures/stages: Klazien Kuipers, e-mail personeelenorganisatie@zienn.nl

Contact met Stichting Vrienden van Zienn


Vrienden van Zienn
Van Haersmasingel 49, 9062 GA Oentsjerk
E-mail diedrich.ruiter@chello.nl
Rekeningnummer: NL35 INGB 0009 3140 09 (t.a.v. Stichting Vrienden van Zienn)
Meer informatie over het werk van stichting Vrienden is ook verkrijgbaar bij Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl, telefoonnummer 088 Р066 38 21 of 088 Р066 39 21.