Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Organisatiestructuur

Zienn werkt met regio-indeling en een Raad van Toezichtmodel. Onze organisatiestructuur van Zienn wordt goed duidelijk in dit Organogram.

Zienn Raad van Toezicht

  • Siem Jansen (voorzitter)
  • Mw. Paulien Waninge
  • Mw. Yvette Dijkshoorn
  • Mw. Nienke Ybema
  • Dhr. Harjan van Dam
  • Dhr. Willem Smink

Bestuur en Managementteam van Zienn en Het Kopland

Mevr. Marita Schreur, bestuurder
Mevr. Anja Janssen, manager Vrouwenopvang
Dhr. Bas van Mierlo, manager Opvang & Ondersteuning
Mevr. Erika Rutgers, controller/manager Financieel Administratieve Dienst
Mevr. Ferna Harms, manager HR (P&O en Facilitaire Dienst/ICT/Communicatie/Secretariaat)

Personele unie

Zienn werkt samen met Het Kopland (vrouwen- en maatschappelijke opvang in Groningen en Drenthe). Het betreft een personele unie op bestuurlijk – en op toezichtniveau. Dat betekent dat Marita Schreur bestuurder is van zowel Zienn als Het Kopland. En dat de Raad van Toezicht van Zienn en die van Het Kopland uit dezelfde 6 leden bestaan. Eenheid van bestuur en eenheid van toezicht. En ook het managementteam is werkzaam voor beide organisaties.