Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Organisatiestructuur

Zienn werkt nauw samen met Het Kopland. Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen, dát is onze gezamenlijke drijfveer.

Organogram

Zienn werkt met regio-indeling en een Raad van Toezichtmodel. De organisatiestructuur van Zienn wordt goed duidelijk in dit Organogram.

Bestuur en managementteam Het Kopland en Zienn

Zienn en Het Kopland zijn stichtingen met een gezamenlijke bestuurder; Marita Schreur. Zij legt als bestuurder verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht.

 • Mevr. Marita Schreur, bestuurder
 • Dhr. Bas van Mierlo, manager Opvang & Ondersteuning
 • Mevr. Anja Janssen, manager Regio Drenthe en Vrouwenopvang Groningen en Drenthe
 • Mevr. Erika Rutgers, controller/manager afdeling Financiën
 • Mevr. Ferna Harms, manager manager Bedrijfsondersteunende Processen (BOP) (HR, Technische Dienst, ICT, Communicatie, Secretariaat)

Raad van Toezicht Het Kopland en Zienn

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht. Deze bestaat uit de volgende leden:

 • Siem Jansen (voorzitter)
 • Mw. Paulien Waninge
 • Mw. Yvette Dijkshoorn
 • Mw. Nienke Ybema
 • Dhr. Harjan van Dam
 • Dhr. Willem Smink