Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Organisatiestructuur

Zienn werkt met regio-indeling en een Raad van Toezichtmodel. Onze organisatiestructuur van Zienn wordt goed duidelijk in dit Organogram.

Zienn Raad van Toezicht

 

Op de foto van links naar rechts:
Dhr. Willem Smink
Dhr. Siem Jansen
Dhr. Dick Janssen
Mw. Gea Boerma
Dhr. Harjan van Dam
Dhr. Johan Diks

Zienn Bestuur en Managementteam

Dhr Martin Breed, interim-bestuurder
Mevr. Margret Homminga, manager Opvang & Ondersteuning
Dhr. Bas van Mierlo, manager Opvang & Ondersteuning a.i.
Mevr. Erika Rutgers, controller/manager Financieel Administratieve Dienst
Mevr. Ferna Harms, manager HR (P&O en Facilitaire Dienst/ICT/Communicatie/Secretariaat)

Personele unie

Zienn werkt samen met Het Kopland (vrouwen- en maatschappelijke opvang in Groningen en Drenthe). Het betreft een personele unie op bestuurlijk – en op toezichtniveau. Dat betekent dat Martin Breed interim-bestuurder is van zowel Zienn als Het Kopland. En dat de Raad van Toezicht van Zienn en die van Het Kopland uit dezelfde 6 leden bestaan. Eenheid van bestuur en eenheid van toezicht.