Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Privacyverklaring

Zienn beschikt over en werkt met persoonlijke en gevoelige informatie. Wij nemen de bescherming van die gegevens zeer serieus en hebben in het verleden al passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zienn zal zo snel en zo goed mogelijk voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring wordt binnenkort aangevuld.