Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Wij fungeren als vangnet én als opstap

We weten het en verschillende onderzoeken bevestigen het: Nederland is een goed land om in te leven. Tegelijkertijd zijn er nog altijd veel te veel burgers die het door omstandigheden minder hebben. Die complexe problemen hebben. Hoewel hulp nodig is, mijden deze mensen vaak juist contact met hulpverleners.

Zienn biedt in zo’n situatie het vangnet, zoekt mensen op en ondersteunt bij het weer op orde krijgen van het eigen leven. Tegelijkertijd biedt Zienn deze groep mensen de opstap naar een leven waarin perspectief, zelfredzaamheid en eigen regie voorop staat. Hoe? Door de op herstel gerichte methodiek. Door aan te sluiten bij de vragen en wensen van mensen zelf. Door een praktische aanpak gericht op de belangrijkste voorwaarden van bestaan.