Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Wij willen pleitbezorger zijn

Een belangrijke rol die Zienn op zich neemt is die van pleitbezorger. Vanuit de primaire doelstelling, zoals verwoord in de statuten en nog eens aangescherpt in de missie en visie, wil Zienn het thema van sociaal kwetsbare mensen op de agenda houden. Op die van de samenleving als geheel en die van de politiek in het bijzonder. En dat is nodig, want de aandacht in het publiek debat voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn mag niet verslappen.

Misschien is die aandacht wel meer nodig dan ooit. Nu al zijn er signalen dat weer meer huisuitzettingen plaatsvinden en meer mensen op straat belanden. In de afgelopen jaren is veel bereikt en het is van belang te blijven focussen en niet achterover te leunen. Zienn zal zich daarom sterk blijven maken voor beleid dat kwetsbare mensen kansen biedt, dat mensen vasthoudt in plaats van buitensluit.