Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Vrienden van Zienn

Zienn steunen? Graag! Wij krijgen geld van de overheid voor de opvang van gezinnen in nood, daklozen en zwervers. Daar kunnen we het hoogst noodzakelijke van betalen. Uw bijdrage is zeer welkom en gaat naar de stichting Vrienden van Zienn. Deze bekostigt daarvan allerhande zaken: spelmateriaal voor kinderen in de Crisisopvang, een biljarttafel in de Dagopvang, een picknicktafel voor in de tuin van een voorziening, uitstapjes, en meer. Wie Vriend is van Zienn, krijgt 2x per jaar een nieuwsbrief. Daarin vertellen we waar het geld aan wordt besteed.

Vriend worden

U steunt ons door Vriend te worden van Zienn. Dat kan al voor € 15,00 per jaar. U kunt zich aanmelden met het formulier onder aan deze pagina. U kunt ook een aanmeldformulier aanvragen bij Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl.

Eenmalig doneren

Een eenmalige donatie, gift of legaat aan de Stichting Vrienden van Zienn verstrekken, kan ook. Maakt u het bedrag over op IBAN nummer NL35 INGB 0009 3140 09 (t.a.v. Stichting Vrienden van Zienn). Of laat het eenmalig automatisch afschrijven van uw bankrekening via onderstaand formulier.

ANBI status

De stichting Vrienden van Zienn heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Hier vindt u de ANBI informatie Vrienden van Zienn.

Nieuwsbrief

Vrienden van Zienn krijgen 1 tot 2 keer per jaar de nieuwsbrief ‘Nieuws van De Vrienden’. De nieuwsbrieven zijn hier online te vinden en te lezen.

Vriend worden

 

Aanmeldingsformulier donateur / Vriend van Zienn

  • Invullen van uw adres is niet verplicht. Als u dit invult, gebruiken wij deze gegevens om u de nieuwsbrief van De Vrienden van Zienn toe te sturen, waarmee wij u op de hoogte houden van onze activiteiten.