Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Arbeidsvoorwaarden

Al onze functies zijn gewaardeerd volgens het functieloongebouw van de CAO Sociaal Werk. Daarmee liggen onze salarissen op een niveau dat zich goed laat vergelijken met andere werksoorten in de sociale sector.

Zienn biedt medewerkers ruime mogelijkheden om zich persoonlijk en in het werk te ontwikkelen, onder andere door scholings- en mobiliteitsmogelijkheden. Iedere medewerker bouwt bovendien een loopbaanbudget op. Met dat budget kan hij/zij activiteiten ontplooien die bijdragen aan de eigen persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid. We hebben ook een fietsplan.

Werkbegeleiding en functioneringsgesprekken zijn een vast onderdeel in het werk. Zeggenschap krijgt gestalte in de Raad voor Medezeggenschap.