Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

4 assistent-begeleiders Nachtopvang Leeuwarden

voor gemiddeld 20 – 22 uur per week

Over de Nachtopvang

Wanneer mensen zijn aangewezen op een zwervend bestaan, dus letterlijk dak- en thuisloos zijn, biedt de Nachtopvang van Zienn in Leeuwarden uitkomst. De, kortgeleden naar de mooie nieuwe locatie ‘Wirdumerpoort’ verhuisde, voorziening biedt aan maximaal 52 mensen de meest basale opvang, namelijk een slaapplaats. Daarnaast kunnen de bezoekers er douchen en krijgen ze een maaltijd. De Nachtopvang biedt ook medicijn- en inkomensbeheer. Indien mogelijk worden mensen toegeleid naar een structurele vorm van opvang en ondersteuning.
De Nachtopvang werkt nauw samen met interventiemedewerkers en trajectbegeleiders van Zienn. Daarnaast ook met de Fact-teams van de GGZ en VNN.
De Nachtopvang is een dynamische en boeiende werkplek met een team in ontwikkeling. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, stevig in je schoenen staat en een betrokken maar professioneel werkend hulpverlener bent, nodigen we jou uit om te solliciteren.

Doel van de functie

Het bevorderen van een goede leefsituatie binnen de voorziening. Je voert daartoe de begeleiding van de cliënten uit.

Resultaatgebieden

Behoeften signaleren
• Signaleert behoeften, mogelijkheden, knelpunten en probleemsituaties bij cliënten. Geeft de gesignaleerde informatie door aan de betreffende verantwoordelijke functionaris.
Resultaat: Behoeften gesignaleerd, zodanig dat aanpak afgestemd kan worden op de behoefte.

Activiteiten en werkwijze mede vormgeven
• Denkt mee over de inhoud van activiteiten en de wijze van begeleiding;
• Denkt na over de praktische/dagelijkse werkwijze op de locatie en doet voorstellen ter verbetering;
• Denkt mee over de planning en organisatie van activiteiten;
• Neemt deel aan werkoverleg.
Resultaat: Activiteiten en werkwijze mede vormgegeven, zodanig dat deze kunnen worden uitgevoerd en/of verbeterd.

(Gezamenlijke) activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en begeleiden
• Begeleidt cliënten in hun leefomgeving;
• Verstrekt informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de voorziening;
• Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels;
• Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;
• Voert in voorkomende gevallen werkzaamheden uit die voortvloeien uit het actieplan (waaronder externe contacten);
• Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;
• Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten en ziet toe op de uitvoering;
• Voert, indien noodzakelijk, andere ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit;
• Schakelt bij problemen de verantwoordelijke collega in.
Resultaat: (Gezamenlijke) activiteiten uitgevoerd/begeleid, zodanig dat de cliënt gestimuleerd wordt en zich bevindt in een zo goed mogelijk leefklimaat.

Profiel van de functie

Wij verwachten:
• MBO 3 werk- en denkniveau richting agogisch werk;
• Kennis van de leefomgeving van de cliënt;
• Kunnen stimuleren en motiveren van cliënten en het creëren van een goede sfeer;
• Sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met fysieke bedreiging en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;
• Probleemoplossend vermogen;
• Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten;
• Werken in onregelmatige diensten.

Wij bieden:
• 4 x een contract voor gemiddeld 20 – 22 uur per week voor de duur van een jaar;
• diensten van 07.30 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.30 of 23.30 uur;
• Inschaling volgens schaal 4, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 1.800,- en maximaal € 2.475,- bruto per maand bij een volledig dienstverband
• Pensioenregeling via PFZW
• Verder o.a. regelingen voor fietsenplan.

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Peter Damsma, interim hoofd Nachtopvang, op telefoonnummer 06 10 29 19 60. Een gerichte motivatie met curriculum vitae kun je tot en met 28 februari a.s., onder vermelding van functie en vacaturenummer 16.08, mailen naar vacatures@zienn.nl.

De 1e ronde gesprekken vinden plaats op 8 maart 2016 en de 2e ronde gesprekken vinden plaats op 14 en 15 maart 2016.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waarbij getoetst is op screeningsprofiel 45 is voorwaarde voor benoeming.