Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Activiteitenbegeleider Zorgopvang De Marene

Wij zoeken een activiteitenbegeleider voor 24 uur per week voor in Zorgopvang De Marene in Leeuwarden.

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of dat dreigen te worden. We werken samen met Het Kopland en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onder andere opvang, beschermd wonen, interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over Zorgopvang De Marene

Wanneer mensen dak- of thuisloos raken en daarbij te maken hebben met meervoudige problematiek (verplegings- of verzorgingsvraag, schulden, verslaving), dan biedt Zorgopvang De Marene uitkomst.

Een woon- en zorgvoorziening

De Marene in Leeuwarden heeft plaats voor maximaal 52 bewoners en die zijn verdeeld over zes groepen. Vaak kunnen zij niet aarden in een regulier verzorgings- of verpleeghuis. Ze wonen in De Marene omdat ze beschermd wonen met intensieve zorg nodig hebben. In De Marene werken begeleiders, zorgondersteuners, verzorgenden IG, verpleegkundig coördinatoren en activiteitenbegeleiders.

Activiteitenbegeleiding in De Marene

Iedere bewoner heeft een eigen begeleider Zorg die met de bewoner een zorg- en begeleidingsactieplan opstelt met daarin aandacht voor zaken als wonen, gezondheid, hygiëne, verslaving, sociale contacten én voor dagbesteding en participatie. Dagbesteding biedt structuur, brengt sociale contacten, houdt actief, versterkt vaardigheden en draagt dus op meerdere manieren bij aan iemands welzijn. Vandaar dat dagbesteding onderdeel is van onze begeleiding. Bewoners van De Marene gaan voor dagbesteding naar onder andere De Loods van Zienn. Een aantal bewoners krijgt dagbesteding in De Marene zelf; we hebben een activiteitenruimte én activiteitenbegeleiders waar jij één van wordt.

Prachtwerkplek

Zorgopvang De Marene is een prachtige werkplek met veel dynamiek. Onze bewoners zijn soms moeilijk, maar nooit kleurloos. We begeleiden hen met oog en oor voor hun verhaal en eigenheid. Heb jij hart voor onze boeiende doelgroep, sta je sterk in je schoenen en houd je van afwisseling en uitdaging? Dan is onze functie van activiteitenbegeleider zeker iets voor jou!

Over de functie van activiteitenbegeleider

Het AB-team van De Marene telt twee activiteitenbegeleiders en jij wordt één van hen!

Je begeleidt én ontwikkelt

Er zijn vooral creatieve en recreatieve dagbestedingsactiviteiten binnen en buitenshuis, denk aan schilderen, koken, muziek maken, houtbewerking, bewegen, tuinwerkzaamheden, enzovoort. Jij begeleidt de activiteiten. Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten die passen bij de bewoners? Leuk! Deze weet je goed zelf te implementeren. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding in relatie tot de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg) ken je en je kunt deze vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Mensen motiveren om alles eruit te halen

In De Marene is dagbesteding meestal gericht op behoud en/of ontwikkeling van vaardigheden, sociale contacten en zelfredzaamheid. Met de bewoner en diens begeleider Zorg bespreek je de invulling van de dagbesteding: wat zijn de wensen en doelen, welke dagbesteding past daarbij en hoe zijn de resultaten? Zo is dagbesteding een onderdeel van iemands zorg- en begeleidingsactieplan. Je begeleidt mensen individueel en ook groepen cliënten. Als geen ander weet je hoe je mensen kunt motiveren om alles uit hun dagbesteding te halen.

Actief in en met de buurt

Contacten leggen en onderhouden met de mensen om je heen gaat jou goed af. Dat komt je van pas in je werk met bewoners en collega’s, maar ook richting mensen en instanties in de wijk. De Marene is namelijk graag actief in en met de buurt (Achter De Hoven in Leeuwarden).

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste en inventieve activiteitenbegeleider, beschikt over de nodige daadkracht en bent bovendien een echte verbinder. Natuurlijk heb je affiniteit met onze doelgroep. Verder heb je ook:

  • een afgeronde MBO 4 opleiding Activiteitenbegeleiding;
  • ervaring in een vergelijkbare functie en bij voorkeur met een vergelijkbare doelgroep.

Wat hebben we jou te bieden?

  • een contract voor de duur van een jaar voor 24 uren per week en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk;
  • een salaris in schaal 6. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.149- en maximaal € 3.076 ,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • een loopbaan- en een individueel keuzebudget en je kunt bovendien meedoen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • ondersteuning in je werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken;
  • een leuke baan met een boeiende doelgroep op een prachtwerkplek in Leeuwarden.

Sollicitatie en informatie

Enthousiast en past onze functiebeschrijving van activiteitenbegeleider bij je? We zien je motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 15 maart a.s. tegemoet. Je kunt deze (onder vermelding van nummer 19.12 en functienaam) mailen naar vacatures@zienn.nl. Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Cor Schaafsma (hoofd Zorgopvang De Marene) via telefoonnummer 088 – 066 33 00.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.