Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Activiteitenbegeleider Sociaal Pension Sneek

Wij zoeken een Activiteitenbegeleider Sociale Activering Sociaal Pension Sneek
16 uur per week, standplaats Sneek

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Sociaal Pension Sneek is onderdeel van de regio Friesland West.

Over Sociaal Pension Sneek

Sociaal Pension Sneek is een woonvoorziening voor 24 dak- en thuisloze mensen die met 24-uurs begeleiding redelijk zelfstandig kunnen wonen. Ze krijgen begeleiding bij de organisatie van het huishouden, geldzaken, administratie, dagindeling, netwerk en sociale contacten. De begeleiding is gericht op doorstroming naar een eigen woning. Al dan niet met woonondersteuning. Langdurig in het pension wonen kan ook. De bewoners mogen op hun eigen kamer middelen (drank en drugs) gebruiken.

Over de functie Activiteitenbegeleider

De functie van Activiteitenbegeleider Sociale Activering is in Sociaal Pension Sneek een nieuwe functie. Het sociaal pension huurt bij het wijkcentrum in Sneek sinds enkele maanden een ruimte voor dagbestedingsactiviteiten. Je gaat hier samen met de bewoners naartoe. Je initieert dagbestedingsactiviteiten en begeleidt de bewoners in het uitvoeren van deze activiteiten.

Als Activiteitenbegeleider geef je vorm aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de dagbesteding. Je bent in staat zelfstandig te werken met een groep bewoners en je kunt deze bewoners enthousiasmeren om de activiteiten uit te voeren. Je stemt regelmatig met de begeleiders af over de ontwikkeling van de bewoners en over het aanbod van activiteiten. Door middel van de activiteiten werk je aan gestelde doelen van de cliënt. Inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding stem je binnen Zienn af met de afdelingen Skrep en Sociale Activering.

Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtwerk

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Naar wie zijn op zoek?

Wij zoeken een collega die inhoud kan en wil geven aan dit nieuwe aanbod binnen Sociaal Pension Sneek en die een visie heeft op dagbesteding.
Bij voorkeur heb je kennis op gebieden als persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, licht verstandelijke beperkingen en verslavingen. Je kunt op professionele wijze omgaan met ongewenst gedrag. Ook kun je zowel zelfstandig werken als samenwerken binnen een team.
Voldoe jij aan dit profiel? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren!

Wij vragen een Activiteitenbegeleider met:

  • een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting activiteitenbegeleiding;
  • kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale-, psychiatrische en  verslavingsproblemen;
  • minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden:

  • een aanstelling tot 31 december 2017. Afhankelijk van de (financiële) resultaten is er kans op verlenging;
  • arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 6. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2073,- en maximaal € 2967,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • ondersteuning in het dagelijks werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Richtsje Sietsma, hoofd Regio Friesland West, via telefoonnummer 088 066 35 00.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 16 april 2017 (onder vermelding van nummer 17.21 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 april.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.