Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent begeleider Sociaal Pension Hoogezand

  • We zoeken 3 collega’s voor de functie van assistent begeleider *
  • Standplaats Hoogezand
  • 22,5 uur per week

*Binnen Zienn is de functiebenaming medewerker Wonen en Welzijn

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over Sociaal Pension Hoogezand

Sociaal Pension Hoogezand is een woonvoorziening in onze regio Groningen Oost/Drenthe Zuid. In het pension wonen 24 mensen vanaf 23 jaar die door problemen (even) niet zelfstandig kunnen wonen. Denk aan psychosociale -, psychiatrische – en verslavingsproblemen. Sociaal Pension Hoogezand biedt rust, structuur én een thuis. De bewoners hebben allemaal een eigen zit-/slaapkamer met sanitair en keukenblok, ze wonen zo zelfstandig mogelijk. Iedereen heeft een eigen begeleider die ondersteunt bij het wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de bewoner aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat de bewoner doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Over de functie van assistent begeleider

Een praktische functie

De functie van assistent begeleider (medewerker Wonen en Welzijn) is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je de bewoners ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in Sociaal Pension Hoogezand. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met bewoners en collega’s

Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Onze nieuwe assistent begeleider:

  • heeft een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • heeft kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • heeft minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep;
  • is, gelet op de teamontwikkeling in het sociaal pension, een energieke teamplayer met een enthousiaste persoonlijkheid en positieve instelling.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.848,- en maximaal € 2.541,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Alexander van der Woude, hoofd regio Groningen Oost/Drenthe Zuid, op telefoonnummer 088 – 066 39 20. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 31 oktober 2017 (onder vermelding van nummer 17.34 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

Deze vacature is intern en extern gelijktijdig uitgezet.