Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent begeleider Crisisopvang Leek

Wij zoeken een assistent begeleider (*) in Crisisopvang Leek voor 22,5 uur per week
*Binnen Zienn is de functiebenaming medewerker Wonen en Welzijn

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Crisisopvang Leek

Crisisopvang Leek biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie moesten verlaten. Iedereen heeft een eigen appartement op het terrein van de crisisopvang; er zijn 40 appartementen voor volwassenen en 8 voor gezinnen. Met begeleiding maken de mensen een nieuwe start vanuit Crisisopvang Leek.

Op het terrein van Crisisopvang Leek zit ook Verlengd Verblijf Leek voor mensen voor wie de crisissituatie voorbij is, maar doorstroom naar zelfstandig wonen nog een stap te ver. Verlengd Verblijf telt 11 appartementen voor volwassenen.

Iedereen in de crisisopvang heeft een eigen begeleider. Er werken begeleiders, assistent begeleiders (medewerkers Wonen en Welzijn) en portiers in Leek.

Over de functie


Een praktische functie

De functie van assistent begeleider is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je de bewoners ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in Crisisopvang Leek. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met bewoners en collega’s

Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Ook in Hoogezand

Je werkt volgens een rooster. De standplaats van de functie is Leek en je kunt ook worden ingezet bij Sociaal Pension Hoogezand.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

een enthousiaste assistent begeleider die beschikt over:

  • een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en
    verslavingsproblemen;
  • minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep;

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.848,- en maximaal € 2.541,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen Lieuwe de Boer, hoofd bij Zienn in de regio Groningen West/Kop van Drenthe, op telefoonnummer 06 – 17 29 40 73.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 1 april 2018 (onder vermelding van nummer 18.08 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.