Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent begeleider (medewerker Wonen en Welzijn) Flexpool

Wij zoeken regelmatig een assistent begeleider voor in onze Flexpool.

Standplaats: Zienn-breed

Over de Flexpool van Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Als flexwerker kun je op alle opvang- en woonlocaties van Zienn (in Friesland en Groningen) worden ingezet. Het werk kan per locatie verschillen. In veel voorzieningen is er 24 uur per dag begeleiding en/of toezicht. Dit betekent dat je in ochtenddiensten, avonddiensten, in de weekenden en op feestdagen kunt worden ingezet.

Oog en oor voor eigenheid

Er spelen vaak meerdere, complexe problemen in het leven van onze cliënten, zoals schulden, verslaving, armoede, psychiatrische problematiek, (verstandelijke) beperking, isolement, gebrekkig netwerk enzovoort. Daardoor is het voor hen lastig om het leven op de rit te houden. Wij begeleiden cliënten met oog en oor voor hun achtergrond, omstandigheden én eigenheid. Alle cliënten hebben een eigen begeleider die ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de cliënt aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat hij doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Afwisseling en uitdaging

Zienn is een organisatie met veel dynamiek. Houd jij van afwisseling en uitdaging? Heb je hart voor de doelgroep? Ben je een betrokken en professioneel werker? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van medewerker Wonen en Welzijn.

Over de functie assistent begeleider

De functie van assistent begeleider heet binnen Zienn medewerker Wonen en Welzijn. Het is een praktische functie; je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Je zorgt voor sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de voorzieningen. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst. Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. Dat betekent dat we mensen helpen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als assistent begeleider / medewerker Wonen en Welzijn:

 • heb je het diploma MBO met minimaal kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
 • ben je flexibel inzetbaar;
 • kun je omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en kun je hierin controlerend en corrigerend optreden;
 • heb je kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, licht psychiatrische en verslavingsproblemen;
 • kun je vraaggestuurd en methodisch werken;
 • kun je cliënten motiveren en stimuleren;
 • weet je gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen en tegelijkertijd ook je grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven.

Wij bieden:

 • een 0-uren contract;
 • inschaling volgens schaal 4, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 1.818,- en maximaal € 2.500,- bruto per maand bij een volledig dienstverband;
 • pensioenregeling via PFZW;
 • de mogelijkheid om op interne vacatures te solliciteren;
 • de mogelijkheid werkervaring op te bouwen door het werken op diverse locaties met daarbij behorende specialisatie;
 • ondersteuning met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training motiverende gespreksvoering;
 • een fietsenplan.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Henk van der Boon, roostercoördinator op telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je motivatiebrief met cv kun je richten aan vacatures@zienn.nl met vermelding van de functienaam medewerker Wonen en Welzijn Flexpool.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.