Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent begeleider Huis voor Jongeren

We zoeken 3 collega’s voor de functie van assistent begeleider *
• Standplaats Leeuwarden
• 30 uur per week

*Binnen Zienn is de functiebenaming medewerker Wonen en Welzijn

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Huis voor Jongeren

Het Huis voor Jongeren (HvJ) in Leeuwarden is er voor dakloze of thuisloze jongeren die graag een toekomst op willen bouwen voor zichzelf. Het Huis heeft plek voor twintig jongeren tussen de 17 tot ongeveer 25 jaar; iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer of woonstudio. De jongeren wonen er tijdelijk en leren er vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Een aantal plekken in het Huis is bedoeld voor kortdurende opvang; met de jongeren wordt direct na plaatsing gekeken wat een goed vervolg is.

Iedere jongere heeft een begeleider die de met jongere een vervolgtraject uitzet, bijvoorbeeld naar zelfstandig wonen of doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn. Afspraken over de begeleiding worden vastgelegd in een actieplan. Met de begeleiding werkt de jongere aan realisatie van dat plan. Altijd geldt dat de jongere zelf doen wat hij of zij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Over de functie van assistent begeleider

 

Een praktische functie
De functie van assistent begeleider (medewerker Wonen en Welzijn) is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en jongeren bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot het dagelijks functioneren. Dat houdt in dat je de jongeren ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken, schoonmaken en ook bij het sociaal functioneren. Met de jongeren organiseer je activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de jongeren het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer
Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in het Huis voor Jongeren. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met jongeren en collega’s
Omdat je veel contact hebt met jongeren en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de jongeren rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief en doelgericht kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’, in het Huis voor Jongere wordt deze aangevuld met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). Krachtgericht werken houdt in mensen helpen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en ze te stimuleren die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Onze nieuwe assistent begeleider:

  • heeft een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • heeft kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • heeft minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

Een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.848,- en maximaal € 2.541,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Peter Damsma, hoofd Cluster Jongeren, op telefoonnummer 06 10 29 19 60.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 15 februari 2018 (onder vermelding van nummer 18.03 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.