Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

assistent begeleider Sociaal Pension Hoekstersingel

We zoeken een assistent begeleider * voor 30 uur per week, standplaats Leeuwarden
*Binnen Zienn is de functiebenaming medewerker Wonen en Welzijn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Sociaal Pension Hoekstersingel is onderdeel van ons cluster Sociaal Pensions te Leeuwarden.

Over Sociaal Pension Hoekstersingel

Sociaal Pension Hoekstersingel is een woonvoorziening waar 24 dak- en thuisloze mensen een thuis vinden. Het pension biedt rust en structuur aan mensen die door (onder meer) psychiatrische problemen en of verslaving niet zelfstandig kunnen wonen. De bewoner kan tijdelijk in Sociaal Pension Hoekstersingel wonen en doorstromen naar een eigen woning. Langere tijd in het pension wonen kan ook.

Er is dagelijks begeleiding en ondersteuning bij bijvoorbeeld huishouden, financiën, gezondheidszaken, zoeken naar een passende dagbesteding, onderhoud van leefomgeving, behandeling van de post enzovoort. Iedere bewoner heeft een eigen begeleider die met de bewoner nagaat waar hij goed in is, waar de eigen krachten en talenten liggen. Vervolgens worden er doelen gesteld n.a.v. wat de bewoner wenst te bereiken. Alle doelen en afspraken komen in een actieplan/begeleidingsplan. Dat wordt regelmatig bijgesteld. Het actieplan plan is de basis voor de begeleiding; als assistent begeleider ondersteun je de begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan.

Over de functie van assistent begeleider

De functie van assistent begeleider is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan, en wel met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je de bewoners ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze kracht gericht. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woon gerelateerde zaken. Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in het pension. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is de-escalerend/probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst. Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

een assistent begeleider met:

  • een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, licht psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

een aanstelling voor 15 uren per week voor de duur van 6 maanden met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.848,- en maximaal € 2.541,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.
Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Kirsten Piso, hoofd Sociaal Pensions Leeuwarden , op telefoonnummer 06 18 77 02 37.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 30 november (onder vermelding van nummer 17-39 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.