Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent-begeleider Sociaal Pension Hoogezand

22,5 – 30 uur per week

Over Sociaal Pension Hoogezand

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Sociaal Pension Hoogezand is een woonvoorziening in onze regio Groningen Oost/Drenthe Zuid. In het pension wonen 24 mensen vanaf 23 jaar die door problemen (even) niet zelfstandig kunnen wonen. Denk aan psychosociale – , licht psychiatrische – en verslavingsproblemen. Sociaal Pension Hoogezand biedt rust, structuur én een thuis. De bewoners hebben allemaal een eigen zit-/slaapkamer met sanitair en keukenblok, ze wonen zo zelfstandig mogelijk. Iedereen heeft een eigen begeleider die ondersteunt bij het wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de bewoner aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat de bewoner doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Over de functie van assistent-begeleider

De functie van assistent-begeleider is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je de bewoners ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken.  Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken. Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in Sociaal Pension Hoogezand. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst. Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als assistent-begeleider beschik je over
• een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
• kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale – , licht psychiatrische en verslavingsproblemen;
• minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

een aanstelling voor gemiddeld 22,5 tot 30 uur per week voor de duur van een jaar met kans op verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.800,- en maximaal € 2.475 ,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering. Zienn heeft een fietsenplan. De pensioenregeling loopt via het pensioenfonds PGGM.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Martijn Draaisma, hoofd regio  Groningen Oost/Drenthe Zuid, op telefoonnummer 088 – 066 39 20. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 19 juni (onder vermelding van nummer 16.25 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.