Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Crisisopvang Burgum

Wij zoeken een begeleider voor 24 uur per week.

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisbegeleiding bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Crisisopvang Burgum


Opvang voor wie op straat staat
Crisisopvang Burgum biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie moesten verlaten. Vaak hebben zij meerdere problemen tegelijk (schulden, psychische problemen, verslaving, werkloosheid, relatieproblemen, geweld, overlast, enzovoort). Er is in de opvang plek voor 35 mensen, waarvan 12 op de gezinsafdeling.

Iedereen een begeleider
Iedereen in de crisisopvang heeft een eigen begeleider die ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Daarbij geldt dat hij doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig. Aan de hand van een actieplan werkt de cliënt aan de toekomst. De opvang/begeleiding is gericht op snelle uitstroom naar zelfstandig wonen, eventueel met thuisondersteuning. Doorstroom naar een andere voorziening -binnen of buiten Zienn- kan ook. In Burgum werken begeleiders, medewerkers Wonen en Welzijn, portiers. Daarnaast is er een administratie, facilitaire – en technische dienst.

Opvang voorkomen met thuisbegeleiding
Zienn probeert opvang altijd te voorkomen met onder andere thuisbegeleiding, daarin werken we nauw samen met gemeentelijke gebieds- en dorpenteams. Vanuit Crisisopvang Burgum bieden we thuisbegeleiding in gemeenten in Noordoost-Friesland. Begeleiders werken zowel intern als ambulant.

Over de functie van begeleider


Van hulpvraag naar actieplan
In de crisisopvang verblijven mensen die moeite hebben (gehad) zich staande te houden in de maatschappij. De functie van begeleider is een uitvoerende functie. Op cliëntgerichte, vraaggestuurde en methodische begeleid je individuele cliënten en gezinnen vanuit de crisisopvang naar zelfstandig wonen. Je inventariseert de hulpvraag en -behoeften van de cliënt en weet deze te vertalen naar een actieplan. Dat plan stel je samen met de cliënt op en je spoort hem/haar aan het plan zelf uit te voeren, waar dat kan. Je communicatiestijl daarbij is motiverend en stimulerend. Vanzelfsprekend ondersteun je de cliënt waar nodig. Daarbij betrek je ook de medewerkers Wonen en Welzijn (assistent-begeleiders) in de crisisopvang. Begeleiders werken ook ambulant en bieden thuisondersteuning als nazorg en/of om dakloosheid te voorkomen.

Goede communicatieve vaardigheden
Je overlegt, evalueert en werkt samen cliënten, met collega’s en met medewerkers van ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk dat je mondelinge en schriftelijke communicatie goed en duidelijk zijn. Objectief ben je ook, onder andere wanneer je de begeleidingswerkzaamheden ten behoeve van cliënten rapporteert in het cliëntregistratiesysteem OctoQ. Tot slot kun je goed omgaan met eventuele agressie/ongewenst gedrag van cliënten. Doet dit zich voor, dan is jouw handelen hierin corrigerend, controlerend en probleemoplossend. Zo draag je bij aan een gevoel van veiligheid en een goede sfeer in Crisisopvang Burgum.

Begeleiding van gezinnen én kinderen
Je begeleidt individuele cliënten, (echt)paren en óók gezinnen. Voor de kinderen in Crisisopvang Burgum werken we met Veerkracht. Een begeleidingsmethodiek speciaal voor kinderen, want kinderen ‘komen niet alleen maar met de ouders mee’ naar de crisisopvang. Ze hebben veel meegemaakt en verdienen net zo hard begeleiding! Daarom heb je affiniteit met kinderen en ben je in staat om echt contact met hen te maken. Over opvoeding en ontwikkeling van kinderen weet je veel. In de crisisopvang staan de veiligheid en ontwikkeling van het kind centraal en deze hebben dan ook jouw voortdurende aandacht

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ en in Crisisopvang Burgum ook met Veerkracht ten behoeve van de kinderen. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

een enthousiaste, flexibele, creatieve begeleider die:

  • in het bezit is van minimaal een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • beschikt over een rijbewijs en eigen auto;
  • zich ‘thuis voelt’ in een dynamische werkomgeving;
  • kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek, evenals begeleidingservaring met de specifieke problematiek van cliënten in de crisisopvang;
  • kennis heeft van en werkervaring met begeleiding van kinderen en hun opvoeders in crisissituaties;
  • vakkennis heeft rond verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk; de functie is ingeschaald in schaal 7 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.346,- en maximaal € 3.277,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) bij een volledig dienstverband van 36 uur.
Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de trainingen Krachtwerk, Veerkracht, Motiverende Gespreksvoering, BHV en De-escalerend werken.

Sollicitatie en informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Ook tijdens de speeddates op 2 oktober a.s. wordt aandacht besteed aan de vacature. Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Sjoerd Woudstra, hoofd van de regio Friesland Noordoost, op telefoonnummer 06 47 05 71 66. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 5 oktober 2018 (onder vermelding van nummer 18.32 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 10 oktober.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.