Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Crisisopvang Leek

We zoeken een begeleider bij Crisisopvang Leek voor 32 uur per week.

Over Zienn

Zienn is voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn en voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze verschillende opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in Friesland, Groningen en (met Het Kopland) in Drenthe.

Over Crisisopvang Leek

Crisisopvang Leek biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie moesten verlaten. Iedereen heeft een eigen appartement op het terrein van de crisisopvang; er zijn 40 appartementen voor volwassenen en 8 voor gezinnen. Met begeleiding maken de mensen een nieuwe start vanuit Crisisopvang Leek.

Op het terrein van Crisisopvang Leek zit ook Verlengd Verblijf Leek voor mensen voor wie de crisissituatie voorbij is, maar doorstroom naar zelfstandig wonen nog een stap te ver. Verlengd Verblijf telt 11 appartementen voor volwassenen.

Iedereen in de crisisopvang heeft een eigen begeleider. In Leek werken begeleiders, medewerkers Wonen & Welzijn en portiers.

Over de functie

Van hulpvraag naar actieplan
De functie van begeleider is een uitvoerende functie. Je begeleidt individuele cliënten en gezinnen vanuit de crisisopvang naar zelfstandig wonen op een cliëntgerichte, vraaggestuurde en methodische wijze. Je inventariseert de hulpvraag en -behoeften van de cliënt en weet deze te vertalen naar een actieplan. Dat actieplan stel je samen met de cliënt op en je spoort hem/haar aan het plan zelf uit te voeren, waar dat kan. Daarin is je communicatiestijl motiverend en stimulerend. Vanzelfsprekend ondersteun je de cliënt waar nodig. Daarbij betrek je ook de medewerkers Wonen & Welzijn (assistent begeleiders) in de crisisopvang. Bij de begeleiding van gezinnen overleg je met de kind-begeleiders die er zijn voor de kinderen in Crisisopvang Leek.

Goede communicatieve vaardigheden
Je overlegt, evalueert en werkt samen cliënten, met collega’s en met medewerkers van ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk je mondelinge en schriftelijke communicatie goed en duidelijk zijn. Objectief ben je ook, onder andere wanneer je de begeleidingswerkzaamheden ten behoeve van cliënten rapporteert in het cliëntregistratiesysteem OctoQ.

Gevoel van veiligheid
Tot slot kun je goed omgaan met eventuele agressie/ongewenst gedrag van cliënten. Doet dit zich voor, dan is jouw handelen hierin corrigerend, controlerend en probleemoplossend. Zo draag je bij aan een gevoel van veiligheid en een goede sfeer in Crisisopvang Leek.

Krachtwerk
Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (en voor kinderen met Veerkracht). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega ter uitbreiding van het begeleidersteam. Je bent innovatief, proactief, nieuwsgierig, niet bang voor veranderingen en durft buiten de hokjes en kaders te denken Je kunt reflectief kijken naar eigen handelen en bent in staat om feedback te ontvangen en te geven. Daarnaast beschik je over:

  • minimaal een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en begeleidingservaring met de specifieke problematiek van de cliënten in de crisisopvang;
  • kennis van / werkervaring met het begeleiden van kinderen en hun opvoeders in crisissituaties;
  • vakkennis rond verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Dit kunnen we je bieden

  • een aanstelling tot en mer 31 december 2019 met kans op een verlenging op een leuke en boeiende werkplek in Leek;
  • arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk met een salaris in schaal 7. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.346,- en maximaal € 3.277,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Bovendien kun je deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • ondersteuning in je werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je tot en met 2 augustus inwinnen bij Lieuwe de Boer (hoofd bij Zienn in Groningen) op telefoonnummer 06 17 29 40 73.

Heb je belangstelling en pas je in het functieprofiel? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief met curriculum vitae. Deze kun je tot en met 18 augustus a.s. (onder vermelding van nummer 19.34 en functienaam) mailen naar vacatures@zienn.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 september (1e ronde)  en op 6 september (2e ronde).

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.