Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Crisisopvang Leek

Wij hebben een vacature (32 uur per week) voor begeleider in Crisisopvang Leek.

Over Zienn

Zienn is voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn en voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze verschillende opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in Friesland, Groningen en (met Het Kopland) in Drenthe.

Over Crisisopvang Leek

Crisisopvang Leek biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie moesten verlaten. Iedereen heeft een eigen appartement op het terrein van de crisisopvang; er zijn 40 appartementen voor volwassenen en 8 voor gezinnen. Met begeleiding maken de mensen een nieuwe start vanuit Crisisopvang Leek. Iedereen heeft een eigen begeleider.

Op het terrein van Crisisopvang Leek zit ook Verlengd Verblijf Leek voor mensen voor wie de crisissituatie voorbij is, maar doorstroom naar zelfstandig wonen nog een stap te ver. Verlengd Verblijf telt 11 appartementen voor volwassenen.

Iedereen in de crisisopvang heeft een eigen begeleider. In Leek werken begeleiders, medewerkers Wonen & Welzijn (assistent begeleiders) en portiers.

Over de functie van begeleider


Van hulpvraag naar actieplan

De functie van begeleider is een uitvoerende functie. Je begeleidt individuele cliënten en gezinnen vanuit de crisisopvang naar zelfstandig wonen op een cliëntgerichte, vraaggestuurde en methodische wijze. Je inventariseert de hulpvraag en -behoeften van de cliënt en weet deze te vertalen naar een actieplan. Dat actieplan stel je samen met de cliënt op en je spoort hem/haar aan het plan zelf uit te voeren, waar dat kan. Daarin is je communicatiestijl motiverend en stimulerend. Vanzelfsprekend ondersteun je de cliënt waar nodig. Daarbij betrek je ook de medewerkers Wonen & Welzijn (assistent begeleiders) in de crisisopvang. Bij de begeleiding van gezinnen overleg je met de kind-begeleiders die er zijn voor de kinderen in Crisisopvang Leek.

Goede communicatieve vaardigheden

Je overlegt, evalueert en werkt samen cliënten, met collega’s en met medewerkers van ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk je mondelinge en schriftelijke communicatie goed en duidelijk zijn. Objectief ben je ook, onder andere wanneer je de begeleidingswerkzaamheden ten behoeve van cliënten rapporteert in het cliëntregistratiesysteem OctoQ.

Gevoel van veiligheid

Tot slot kun je goed omgaan met eventuele agressie/ongewenst gedrag van cliënten. Doet dit zich voor, dan is jouw handelen hierin corrigerend, controlerend en probleemoplossend. Zo draag je bij aan een gevoel van veiligheid en een goede sfeer in Crisisopvang Leek.

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (en voor kinderen met Veerkracht). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega ter uitbreiding van het begeleiders-team. Iemand die innovatief, proactief en nieuwsgierig is. Je bent niet bang voor veranderingen en durft buiten de hokjes en kaders te denken. Reflecteren op je eigen handelen is voor jou vanzelfsprekend en je bent in staat om feedback te ontvangen en te geven.

Daarnaast beschik je over:

  • minimaal een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en begeleidingservaring met de specifieke problematiek van de cliënten in de crisisopvang;
  • vakkennis rond verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, LVB-problematiek, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Dit hebben we je te bieden

  • een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op een verlenging op een leuke en boeiende werkplek in Leek;
  • arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk met een salaris in schaal 7. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.346,- en maximaal € 3.277,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Bovendien kun je deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • ondersteuning in je werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken;

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Lieuwe de Boer (hoofd bij Zienn in Groningen) op telefoonnummer 06 17 29 40 73. Heb je belangstelling en pas je in het functieprofiel? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief met curriculum vitae. Deze kun je tot en met 21 april 2019 (onder vermelding van nummer 19.18 en functienaam) mailen naar vacatures@zienn.nl. De eerste ronde gesprekken is op donderdag 25 april 2019 en de tweede ronde gesprekken op dinsdag 7 mei 2019. Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.