Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Crisisopvang Leek

We zoeken een begeleider voor 25 uur per week, voor in de crisisopvang in Leek

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Crisisopvang Leek

Crisisopvang Leek biedt tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie moesten verlaten. Iedereen heeft een eigen appartement op het terrein van de crisisopvang; er zijn 40 appartementen voor volwassenen en 8 voor gezinnen. Met begeleiding maken de mensen een nieuwe start vanuit Crisisopvang Leek.

Op het terrein van Crisisopvang Leek zit ook Verlengd Verblijf Leek voor mensen voor wie de crisissituatie voorbij is, maar doorstroom naar zelfstandig wonen nog een stap te ver. Verlengd Verblijf telt 11 appartementen voor volwassenen

Iedereen in de crisisopvang heeft een eigen begeleider. In Leek werken begeleiders, medewerkers Wonen & Welzijn (assistent begeleiders) en portiers.

Over de functie van begeleider


Van hulpvraag naar actieplan

In de crisisopvang verblijven mensen die moeite hebben of hebben gehad zich staande te houden in de maatschappij. De functie van begeleider is een uitvoerende functie. Je begeleidt individuele cliënten en gezinnen vanuit de crisisopvang naar zelfstandig wonen op een cliëntgerichte, vraaggestuurde en methodische wijze. Je inventariseert de hulpvraag en -behoeften van de cliënt en weet deze te vertalen naar een actieplan. Dat actieplan stel je samen met de cliënt op en je spoort hem/haar aan het plan zelf uit te voeren, waar dat kan. Daarbij is je communicatiestijl motiverend en stimulerend. Vanzelfsprekend ondersteun je de cliënt waar nodig. Daarbij betrek je ook de medewerkers Wonen & Welzijn (assistent begeleiders) in de crisisopvang.

Goede communicatieve vaardigheden

Je overlegt, evalueert en werkt samen cliënten, met collega’s en met medewerkers van ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk je mondelinge en schriftelijke communicatie goed en duidelijk zijn. Objectief ben je ook, onder andere wanneer je de begeleidingswerkzaamheden ten behoeve van cliënten rapporteert in het cliëntregistratiesysteem OctoQ.

Gevoel van veiligheid

Tot slot kun je goed omgaan met eventuele agressie/ongewenst gedrag van cliënten. Doet dit zich voor, dan is jouw handelen hierin corrigerend, controlerend en probleemoplossend. Zo draag je bij aan een gevoel van veiligheid en een goede sfeer in Crisisopvang Leek.

Begeleiding van gezinnen

Naast het begeleiden van individuele cliënten, begeleid je ook gezinnen. Voor de kinderen in Crisisopvang Leek werken we met Veerkracht. Een begeleidingsmethodiek speciaal voor kinderen, want kinderen ‘komen niet alleen maar met de ouders mee’ naar de crisisopvang. Ze hebben veel meegemaakt en verdienen net zo hard begeleiding!
Je hebt daarom affiniteit met kinderen en je bent in staat om echt contact met hen te maken. Je weet ook veel over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan altijd centraal en hebben jouw voortdurende aandacht.

Veerkracht voor kinderen

De begeleidingsmethodiek Veerkracht gaat over welzijn, ouderschap en ontwikkeling. De Veerkracht-begeleiders gaan na hoe het kind in zijn vel zit, waar hij of zij hulp bij kan gebruiken. Aan de hand van werkbladen en praatplaten maken ze emoties, zelfbeeld, armoede, hobby’s/sport, krachten en familie/vrienden bespreekbaar. Veerkracht richt zich ook op ouders, en dan vooral de versterking van hun rol als opvoeder. Zijn er zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind, dan worden die bespreekbaar gemaakt. Het kind voorop!

Krachtwerk voor volwassenen

Zienn werkt voor volwassenen met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

een enthousiaste, creatieve begeleider die beschikt over:

  • minimaal een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en begeleidingservaring met de specifieke
  • kennis van de problematiek van de cliënten in de crisisopvang;
  • kennis van / werkervaring met het begeleiden van kinderen en hun opvoeders in crisissituaties;
  • vakkennis rond verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van 1 jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie van begeleiding is ingeschaald in schaal 7 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.300,- en maximaal € 3.213,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de trainingen Krachtwerk, Veerkracht en Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen Lieuwe de Boer, hoofd bij Zienn in de Groningen West/Kop van Drenthe, op telefoonnummer 06 – 17 29 40 73.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 1 april 2018 (onder vermelding van nummer 18.10 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.