Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Skrep

• Wij zoeken een enthousiaste, creatieve collega voor de functie van (werk)begeleider
• Standplaats Leeuwarden
• 20 uur per week

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Skrep

Skrep biedt en begeleidt werk aan dakloze, thuisloze en/of (extreem) zorgmijdende mensen uit Leeuwarden. Het gaat om mensen die moeite hebben (gehad) zich staande te houden in de maatschappij. Dagbesteding en het weer opbouwen van een dagstructuur helpen om weer grip te krijgen op het leven. Skrep biedt diverse werkprojecten, zoals: zwerfvuil prikken, textiel sorteren, tuin- en ander groenwerk, creatief werk en schoon- en opruimwerk bij de festivals in Leeuwarden (in het voorjaar).

Vanuit contact en vertrouwen

De begeleiders van Skrep werken met de cliënten mee met als doel contact te maken en een vertrouwensband op te bouwen. Vanuit dit contact probeert Skrep cliënten op weg te helpen naar het leven dat ze graag willen of het beste bij ze past. Doorstroom naar een re-integratietraject bijvoorbeeld. Of naar begeleiding op andere gebieden dan werk, van bijvoorbeeld Zienn of een andere instantie. Soms blijft het bij werken bij Skrep, aan de slag zijn is vaak al een grote verbetering van iemands psychosociale situatie. De Skrep begeleiders hanteren de presentiebenadering van Baart. Dat houdt kortweg in dat ze in alle opzichten (tempo, doelen, ritme, taal, werkvormen enzovoort) aansluiting zoeken bij de leefwereld van de cliënten.

Over de functie van begeleider bij Skrep

Als begeleider Skrep werk je met de cliënten mee; je begeleidt de werkprojecten. Je houdt de groepsdynamiek in de gaten en hebt ook oog voor de individuele cliënt.

Van hulpvraag naar actieplan

De functie van begeleider Skrep is een uitvoerende functie. Je begeleidt individuele cliënten op een cliëntgerichte, vraaggestuurde en methodische wijze. Je inventariseert de hulpvraag en -behoeften van de cliënt en weet deze te vertalen naar een actieplan. Het actieplan stel je samen met de cliënt op en je spoort hem/haar aan het plan zelf uit te voeren, waar dat kan. Daarbij is je communicatiestijl motiverend en stimulerend. Vanzelfsprekend ondersteun je de cliënt waar nodig. Je draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken rondom de cliënten en werkt hierin zelfstandig, zonder de eindverantwoordelijkheid te dragen. Daarbij betrek je ook, indien de cliënt in een voorziening woont of verblijft, de begeleider van de voorziening.

Goede communicatieve vaardigheden

Je overlegt, evalueert en werkt samen cliënten, met collega’s en met medewerkers van ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk je mondelinge en schriftelijke communicatie goed en duidelijk zijn. Objectief ben je ook, onder andere wanneer je de begeleidingswerkzaamheden ten behoeve van cliënten rapporteert in het cliëntregistratiesysteem OctoQ. Tot slot kun je goed omgaan met eventuele agressie/ongewenst gedrag van cliënten. Doet dit zich voor, dan is jouw handelen hierin corrigerend, controlerend en probleemoplossend. Zo draag je bij aan een gevoel van veiligheid en een goede sfeer bij Skrep.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug. Binnen Skrep speelt ook de Presentietheorie van Baart een belangrijke rol in de wijze van begeleiden.

Wij zoeken

een enthousiaste begeleider die:

  • beschikt over een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • kennis heeft van en werkervaring heeft met begeleiding en ondersteuning in de maatschappelijke opvang;
  • vakkennis bezit rond verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en
    conflicthantering;
  • weet van (creatief) aanpakken, vanuit een gelijkwaardige relatie een waardevol contact met de cliënten kan opbouwen én een teamplayer is.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie van begeleiding is ingeschaald in schaal 7 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.300,- en maximaal € 3.213,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Peter Damsma, hoofd van het cluster Dagbesteding, op telefoonnummer 06 – 10 29 19 60.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met zondag 11 maart 2018 (onder vermelding van nummer 18.04 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.