Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Beleidsmedewerker

Gemiddeld 28 uur per week, standplaats Leeuwarden

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd telt, bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en hebben ons werkgebied opgedeeld in tien regio’s/clusters die elk onder leiding staan van een hoofd. In het pand De Wirdumerpoort in Leeuwarden zijn de ondersteunende diensten en het bestuur/management gevestigd.

Over de afdeling Beleid & Kwaliteit

De beleidsmedewerker valt onder de afdeling Beleid & Kwaliteit. Dit is een van de ondersteunende diensten van Zienn. De afdeling ondersteunt en adviseert MT en regiohoofden bij de ontwikkeling (én borging) van inhoudelijk beleid. Denk daarbij aan methodiekontwikkeling en -evaluatie, advies in methodische begeleiding (aan medewerkers in de opvang- en woonlocaties en de ambulante teams) en doorontwikkeling van ons aanbod, passend bij de vraag van de (toekomstige) cliënt.

Zienn is in het bezit van het HKZ-kwaliteitscertificaat, we voldoen aan alle kwaliteitseisen die de HKZ stelt. De afdeling Beleid & Kwaliteit adviseert de organisatie in het ‘HKZ-proof’ blijven. Het Zienn-jaarplan, ons kwaliteitshandboek, in- en externe audits en tevredenheidsonderzoeken komen allemaal van Beleid & Kwaliteit. De afdeling ondersteunt leidinggevenden bij de ontwikkeling en beschrijving van werkinstructies, protocollen en werkprocedures.Tot slot valt kennismanagement onder de afdeling Beleid & Kwaliteit: hoe zorgen we ervoor dat de in de organisatie aanwezige kennis breed wordt gedeeld en toegepast.

Over de functie van beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker ben je bezig met de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van beleid ten behoeve het primair proces en de kwaliteitszorg. Dit weet je op enthousiasmerende en overtuigende wijze te doen in samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris en de andere beleidsmedewerker. Je adviseert de manager Beleid & Kwaliteit, regiohoofden en MT over het te voeren beleid. Daartoe volg je de feitelijke (én verwachte) maatschappelijke ontwikkelingen en andere ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet. Met je analytisch vermogen en proactieve/ondernemende houding kun je ontwikkelingen en trends vertalen in beleidsvoorstellen. Je weet deze helder op papier te zetten en goed te onderbouwen. Aan uitstekende mondelinge en schriftelijke (advies)vaardigheden ontbreekt het je dan ook niet.

Sinds 1 juli 2015 werkt Zienn samen met Het Kopland (maatschappelijke – en vrouwenopvang in Groningen en Drenthe). Als beleidsmedewerker word je, bij een verdergaande samenwerking, betrokken in dit proces. Je hebt dan ook ervaring met samenwerkingsverbanden en weet hier goed in te adviseren.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (en enkele aanvullende methodieken). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als beleidsmedewerker beschik je over:
• een HBO diploma gericht op Zorg en Welzijn;
• minimaal 4 jaar ervaring als beleidsmedewerker of in een andere relevante functie;
• kennis van en inzicht in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
• kennis van het werkveld;
• kennis van het nieuwe sociaal domein.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 8. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.430,- en maximaal € 3.460,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Medewerkers worden in hun dagelijkse werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering. Zienn heeft een fietsenplan. De pensioenregeling loopt via het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Fred Gruter, beleidsmedewerker, op telefoonnummer 088 – 066 30 72. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 20 juni  (onder vermelding van nummer 16.16 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.