Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nachtwaker / Portier in de Flexpool

  • voor minimaal 20 uur per week
  • op locaties Zienn en Het Kopland in Friesland en Groningen.

Over Zienn en Het Kopland

Zienn is er voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of dat dreigen te worden. Het Kopland is er ook voor dakloze mensen en voor vrouwen en gezinnen die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten. We werken nauw samen en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over de Flexpool

Je wordt vanuit de Flexpool op de locaties van Zienn en Het Kopland in Friesland en Groningen, daarbij houden we rekening met waar je woont en je reistijd. Het werk kan per locatie verschillend zijn. Veel van onze voorzieningen bieden 24-uurs zorg. Je werkt vooral tijdens de nacht, maar kunt ook overdag worden ingezet. Ook draai je diensten in de weekenden en op feestdagen.

Zienn en Het Kopland zijn organisaties met veel dynamiek. Als je hart hebt voor onze doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van nachtwaker / portier / beveiliger in de Flexpool.

Over de functie van nachtwaker / portier / beveiliger

Als nachtwaker/portier bewaak en bevorder je de veiligheid in en rondom de voorzieningen. Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor de cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.

Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Je verricht verder eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van een logboek. Verder voer je kleine technische en huishoudelijke activiteiten uit als zich die voordoen.

Krachtwerk

We werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om hun wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken. Je bent in staat cliënten een luisterend te bieden en kunt ze corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord.  Ook kun je je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en ben je je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Je weet andermans gevoelens en behoeften te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Je bent stressbestendig en daadkrachtig dus.

Vanzelfsprekend beschik je over:

  • MBO 2 – opleiding Beveiliger;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
  • kennis van Bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

Een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 3, het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.757,- en maximaal € 2.392,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Je krijgt een pensioenregeling via pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Omdat je vanuit de Flexpool wordt ingezet doe je werkervaring op diverse locaties op. Je wordt ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training conflictpreventie.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen Henk van der Boon (roostercoördinator) op telefoonnummer 088 – 066 30 64.
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je mailen naar vacatures@zienn.nl, onder vermelding van functie en vacaturenummer 18.30.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.