Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Flex Assistent-begeleiders

We zoeken meerdere kandidaten voor de functie van flex assistent-begeleider. Je wordt op verschillende locaties van Zienn ingezet.

Over Zienn

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. We hebben opvangvoorzieningen, woonvormen en bieden begeleiding aan huis. Volwassenen en gezinnen kunnen bij ons terecht. Voor jongeren (jongvolwassenen) hebben we een speciaal aanbod. Ons werkgebied is Friesland, Groningen en Drenthe. Wij zijn HKZ-gecertificeerd.

Over de functie

Het doel

Het bevorderen van een goede leefsituatie binnen de voorziening. Je voert daartoe de (dagelijkse) begeleiding van de cliënten uit.

Resultaatgebieden

Behoeften signaleren

 • Signaleert behoeften, mogelijkheden, knelpunten en probleemsituaties bij cliënten. Geeft de gesignaleerde informatie door aan de betreffende verantwoordelijke functionaris.

Resultaat: Behoeften gesignaleerd, zodanig dat aanpak afgestemd kan worden op de behoefte.

Activiteiten en werkwijze mede vormgeven

 • Denkt mee over de inhoud van activiteiten en de wijze van begeleiding;
 • Denkt na over de praktische/dagelijkse werkwijze op de locatie en doet voorstellen ter verbetering;
 • Denkt mee over de planning en organisatie van activiteiten;
 • Neemt deel aan werkoverleg.

Resultaat: Activiteiten en werkwijze mede vormgegeven, zodanig dat deze kunnen worden uitgevoerd en/of verbeterd.

(Gezamenlijke) activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en begeleiden

 • Begeleidt cliënten in hun leefomgeving;
 • Verstrekt informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de voorziening;
 • Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels;
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;
 • Voert in voorkomende gevallen werkzaamheden uit die voortvloeien uit het actieplan (waaronder externe contacten);
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten en ziet toe op de uitvoering;
 • Voert indien noodzakelijk andere ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit;
 • Schakelt bij problemen de verantwoordelijke collega in.

Resultaat: (gezamenlijke) activiteiten uitgevoerd begeleid, zodanig dat de cliënt gestimuleerd wordt en zich bevindt in een zo goed mogelijk leefklimaat.

Profiel

Kennis

 • Minimaal niveau 3 richting agogisch werk. Kennis van de leefomgeving van de cliënt.

Specifieke functiekenmerken

 • Stimuleren en motiveren van cliënten en het creëren van een goede sfeer;
 • Sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Empathisch vermogen bij het interpreteren van en inspelen op non–verbale communicatie, het afstemmen van de boodschap op de doelgroep en het met tact en respect benaderen van de doelgroep. Dit betreft zowel de doelgroep als de collega’s;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten;
 • Werken in onregelmatige diensten;
 • Flexibele inzet

Wij bieden

 • Een nul-urencontract voor bepaalde tijd
 • Inschaling volgens schaal 4, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 1.800,- en maximaal € 2.475,- bruto per maand bij een volledig dienstverband
 • Pensioenregeling via PFZW
 • De mogelijkheid om op interne vacatures te solliciteren
 • Veel werkervaring verkrijgen door het werken op diverse locaties met daarbij behorende specialisatie

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Henk van der Boon, roostercoördinator, op telefoonnummer 088 – 066 3 064. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 24 november ‘15 , onder vermelding van functie en vacaturenummer 15.31 mailen naar vacatures@zienn.nl.

De gesprekken vinden begin december 2015 plaats.

Een voorwaarde voor het werken bij Zienn binnen deze functie is dat er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt overlegd binnen acht weken na de start in deze functie.