Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Hoofd Financiën voor Zienn en Het Kopland

36 uur per week, standplaats Leeuwarden

Over Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland. Het Kopland biedt opvang en ondersteuning bij dakloosheid en vrouwenopvang aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten.

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Het Kopland en Zienn breiden de samenwerking steeds meer uit, onder andere door een samenvoeging van de ondersteunende diensten. Het hoofd Financiën werkt voor zowel Zienn als voor Het Kopland.

Over de afdeling Financiën

Zienn en Het Kopland hebben hun financiële afdeling per 1 december samengevoegd tot een team van twaalf medewerkers dat werkt vanuit Leeuwarden. De afdeling houdt zich bezig met de cliëntgelden-, salaris- en financiële administratie van beide organisaties. Ook draagt de afdeling zorg voor de totstandkoming van de kwartaalrapportages en verwerkt daartoe financiële en andere relevante gegevens vanuit de diverse locaties en afdelingen elk kwartaal tot een helder rapport. De rapportages maken inzichtelijk in hoeverre de beoogde doelen van de diverse onderdelen van Zienn en Het Kopland zijn gerealiseerd, of kosten en opbrengsten in balans zijn en waar eventuele bijsturing gewenst is.

Over de functie van hoofd Financiën


Leidinggevende

De functie van hoofd Financiën is een leidinggevende functie in het middenkader. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling (en uitvoering) van het afdelingsbeleid en betrekt daarbij je medewerkers. Het strategisch beleidsplan van Zienn en Het Kopland vormt de basis voor het beleid en de werkwijze van de afdeling. Je valt onder de manager Financiën/controller.

Verbinden, motiveren, inspireren

Je weet de afdelingen van de beide organisaties samen te smelten tot een hecht en zo zelfstandig mogelijk werkend team dat zorgt voor een soepel lopende cliëntgelden-, salaris- en financiële administratie. In de aansturing van team heb je oog en oor voor wat de medewerkers beweegt; je kunt ze inspireren en motiveren om vanuit eigen talenten en interesses en met collega’s een goed afdelingsresultaat neer te zetten. En dat steeds te verbeteren.

Van verwerken naar adviseren

De afdeling Financiën helpt alle leidinggevenden de financiële resultaten van hun locaties/regio’s/afdelingen te bewaken en eventueel bij te sturen. Hiervoor levert de afdeling tijdig de juiste informatie aan, geeft proactief ondersteuning en advies en fungeert als vraagbaak. De afdeling zit in een omslag van een uitvoerende naar ook een adviserende rol en je coacht medewerkers hierin. Zelf heb je de adviseursrol onder de knie.

Begrotingen, jaarrekeningen en beleid

Onder eindverantwoordelijkheid van en met de manager Financiën/controller beheer je de financiën van Zienn en Het Kopland. Je stelt begrotingen en jaarrekeningen op en bewaakt de (doelmatige besteding van) budgetten. Ook adviseer je de manager over het te voeren financieel beleid en ontwikkel je beleid op financiële deelterreinen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel en organisatiebeleid op de afdeling.

Wij zoeken

een enthousiaste collega die geïnteresseerd is in wat mensen bezighoudt en zowel medewerkers als zichzelf uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen. Je bent thuis in financiële zaken, relevante wet- en regelgeving en toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringsprocessen. Je houdt je kennis bij en onderzoekt daarbij graag hoe nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden Zienn en Het Kopland ten goede kunnen komen. Daarin ben je proactief en houd je van een uitdaging. Tot slot ben je integer en sociaal en communicatief sterk.

Als hoofd beschik je over:

  • een afgeronde HBO+ opleiding op het gebied van financiën, aangevuld met een training leidinggeven;
  • kennis van het sociaal domein en financieringsstromen;
  • leidinggevende ervaring;
  • goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

  • een aanstelling voor 36 uur per week met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk en uitzicht op een vast dienstverband. De CAO kent onder andere een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Je kunt deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • een salaris in schaal 10 met een bruto maandsalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2947,- en maximaal € 4420,- en maximaal bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • een boeiende werkomgeving waarbinnen medewerkers zich inzetten voor een bijzondere doelgroep. Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ voor cliënten en die methodiek gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Deze krachtgerichte werkwijze geldt ook voor ons personeelsbeleid en wijze van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Erika Rutgers, manager Financiën/controller, via telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 23 december richten aan vacatures@zienn.nl, onder vermelding van (onder vermelding van nummer 18.42 en functienaam) De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 januari (1e ronde) en in week 2 (2e ronde).

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.