Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Hoofd HR

Wij zoeken een hoofd HR voor zowel Zienn als Het Kopland. Het gaat om een functie van 32 uur per week met Leeuwarden als standplaats.

Over Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. Het Kopland biedt ook ondersteuning bij dakloosheid en aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten. Zienn en Het Kopland werken nauw samen en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Over de afdeling HR

Zienn en Het Kopland hebben de ondersteunende diensten samengevoegd en sinds december 2018 werkt de gezamenlijke HR afdeling voor beide organisaties. De afdeling houdt zich bezig met beleid, beheer, administratie, roosterplanning en arbozaken. Ook de Flexpool wordt aangestuurd vanuit de afdeling HR. Bij HR werken tien medewerkers: drie adviseurs, twee medewerkers administratie, twee roosterplanners, één coördinator Flexpool en twee arbo-coördinatoren. Met jouw, als hoofd HR, telt de afdeling elf krachten.

Over de functie van hoofd HR

Je stippelt beleid uit en draagt zorg voor de uitvoering

Als hoofd HR vertaal je het strategisch beleid van Zienn en Het Kopland naar het HR beleid. Beleidsonderwerpen die jouw aandacht krijgen? Werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie, persoonlijke- en talentontwikkeling, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Je bent dan ook erg thuis in trends en ontwikkelingen rond deze HR onderwerpen. In een krapper wordende arbeidsmarkt weet jij Zienn en Het Kopland te positioneren en je hebt een heldere visie op hoe we de juiste medewerkers kunnen werven, behouden én ondersteunen. Beleid maken doe je niet alleen, je spart en overlegt met bestuurder, managers en hoofden. En met je HR team natuurlijk. Vanzelfsprekend draag je ook zorg voor/faciliteer je de uitvoering van het HR beleid.

Je stuurt de HR afdeling en HR processen aan

Het operationele werk is in handen van je HR team; zij dragen zorg voor een tijdig en correct administratie-, rooster-, verzuim- en werving- en selectieproces. Dat doen ze onder jouw eindverantwoordelijkheid. Op inspirerende en coachende wijze stuur je je team aan en faciliteer en ondersteun je de medewerkers in hun werk. Je weet een iedere in te zetten op de eigen individuele kwaliteiten en zorgt dat de medewerkers ook elkaar weten te vinden. Je bent betrokken bij je medewerkers, de vraagstukken die ze tegenkomen en betrekt ze ook bij jouw werk. Samen zorgen jullie voor een professionele HR afdeling en soepel draaiende HR processen.

Adviseur en sparringpartner op alle niveaus

Naast uitstippelen van beleid en aansturen van de HR afdeling ben je een proactieve adviseur en sparringpartner voor bestuur, management, leidinggevenden en andere collega’s bij allerhande HR zaken. Je schakelt voortdurend en moeiteloos van strategisch advies naar operationeel HR werk.

Je werkt krachtgericht

Goed om te weten: Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’, die uitgaat van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid, de aansturing van de organisatie en onze manier van medezeggenschap: de hele organisatie werkt krachtgericht. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden. Als hoofd HR weet je deze uit te dragen naar/over te brengen op de medewerkers en in de organisatie.

Wij vragen

Wij zoeken een gedreven en verantwoordelijke HR professional die:

 • brede ervaring heeft met de ontwikkeling van HR beleid en aansturing van HR processen, plus kennis heeft van automatiseren HR processen;
 • kennis heeft van trends en ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het HR vak;
 • kansen en oplossingen ziet, grijpt en creëert en daarin proactief en initiatiefrijk is;
 • een verbindende schakel kan zijn tussen de HR afdeling en de organisatie;
 • gevoeligheden/belangen goed aanvoelt, om kan gaan met weerstand en draagvlak kan creëren;
 • een plezierige, empathische en overtuigende gesprekspartner is op alle niveaus in de organisatie;
 • zowel mondeling als schriftelijk helder en motiverend communiceert;
 • vanzelfsprekend over een relevante HBO+ opleiding beschikt, aangevuld met een training leidinggevende;
 • leidinggevende ervaring heeft.

Wij bieden

 • een aanstelling voor 32 uur per week voor de duur van een jaar (met kans op verlenging) met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De CAO kent onder andere een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Je kunt deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
 • een salaris in schaal 11 met een bruto maandsalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 3.259,- en maximaal € 5.061,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
 • werkdagen worden in overleg vastgesteld;
 • een boeiende en maatschappelijk relevante werkomgeving waarbinnen medewerkers zich inzetten voor een bijzondere doelgroep.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Tineke Bos, HR adviseur, via telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je kunt voor informatie vanaf 7 oktober ook contact zoeken met Marita Schreur, bestuurder, via 088 – 066 30 16.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 13 oktober richten aan vacatures@zienn.nl (onder vermelding van nummer 19.31 en functienaam). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 oktober (1e ronde) en 7 november (2e ronde).

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.