Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Hoofd Cluster Jongeren

36 uur per week, standplaats Leeuwarden (zo spoedig mogelijk)

Over het cluster Jongeren

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd telt, bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en hebben ons werkgebied opgedeeld in tien regio’s/clusters die elk onder leiding staan van een hoofd. Het cluster Jongeren bestaat uit het Huis voor Jongeren en Kamers met Kansen in Leeuwarden. Vanuit het Cluster Jongeren wordt bovendien ons aanbod voor Jongeren verder ontwikkeld. Daarin heeft het hoofd Cluster Jongeren een belangrijke rol.

Over de functie


Je hebt de bedrijfsvoering in handen
De functie van hoofd is een leidinggevende functie en heeft een tactisch karakter. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van het Huis voor Jongeren (HvJ) en Kamers met Kansen als afgeleide van het strategisch beleid. Vanzelfsprekend draag je ook zorg voor/faciliteer je de uitvoering van het beleid. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid. Je bent bevoegd beslissingen te nemen binnen de beleidskaders van de organisatie en binnen het beschikbare budget. De bedrijfsvoering van het Huis voor Jongeren is daarmee in jouw handen. Je valt onder de manager Opvang & Ondersteuning en neemt deel aan het hoofdenoverleg.

Je bent een coachend leidinggevende
Er werken 9 medewerkers bij het Huis voor Jongeren en Kamers met Kansen. Je bent een coachend leidinggevende, je bent in staat mensen in hun eigen kracht te zetten en vertrouwen te geven. Je bent betrokken bij de medewerkers en de vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Je voelt zaken uitstekend aan en pakt ze met de medewerkers op.

Je bent ondernemend en vernieuwend
Zienn heeft een speciaal aanbod voor Jongeren. Niet alleen binnen het cluster Jongeren, ook binnen de andere regio’s zijn jongerenbegeleiders actief zijn, zoals de ambulante begeleiders en de interventiewerkers. Jij zorgt voor verbinding tussen de jongerenbegeleiders in de vorm van een vakgroep. Je houdt je bezig met deskundigheidsbevordering en kennisdeling binnen de vakgroep. Als pleitbezorger zorg je dat jongerenbegeleiding een specialisme blijft binnen Zienn. Je bent ook pleitbezorger voor jongeren naar buiten. Je zoekt nadrukkelijk in samenwerking met ketenpartners naar nieuwe wegen om te voorkomen dat jongeren in de opvang terecht komen. Je bent een netwerker en kent de sociale kaart. Woorden als ondernemend, vernieuwend en verbindend passen bij je. Het mag –tot slot- duidelijk zijn dat jij feeling en affiniteit hebt met jongeren!

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid, de aansturing van de organisatie en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Krachtgericht werken vind je in de hele organisatie terug. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn daarin sleutelwoorden. Als leidinggevende weet je deze uit te dragen naar/over te brengen op de medewerkers.

Wij vragen

Als hoofd beschik je over:

  • HBO werk- en denkniveau en een managementopleiding;
  • ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare functie en werkomgeving;
  • kennis van en inzicht in het sociaal domein en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • kennis van en ervaring met (krachtgericht) werken met een doelgroep met complexe, meervoudige problematiek en vraagstukken;
  • een rijbewijs en auto.
Wij bieden

Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om deze te verlengen. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 10. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.814,- en maximaal € 4.221,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Medewerkers worden in hun dagelijkse werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Margret Homminga, manager Opvang & Ondersteuning, via telefoonnummer 088 – 066 30 18. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 8 mei (onder vermelding van nummer 16.17 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. De 1e en 2e ronde gesprekken vinden plaats in week 20. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.