Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Hoofd in het Primair Proces

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dak- of thuisloos zijn of die dat dreigen te worden. Vaak in combinatie met complexe en meervoudige problematiek. Zienn vindt dat ieder mens altijd een kans verdient. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom iemand op straat beland is of hoe vaak iemand hulp nodig heeft. Iedereen heeft tenslotte recht op een plek in de samenleving. Een plek waar iemand zich thuis voelt.

Zienn werkt voor jongeren, volwassenen en gezinnen; in Friesland, Groningen en Drenthe. In 2014 werd aan ruim 2350 cliënten hulp geboden. Bij Zienn werken ongeveer 400 medewerkers. Ons aanbod bestaat uit crisisopvang, gezinsopvang, nachtopvang, dagopvang, woonondersteuning aan huis, algemene opvang, huis voor jongeren, zorgopvang en woonvoorzieningen. Wij werken nauw samen met andere organisaties, zoals wijk- en gebiedsteams en organisaties op het gebied van maatschappelijk werk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en huisvesting.

Zienn werkt met de krachtgerichte basismethodiek ‘Herstelwerk’. Deze methodiek gaat uit van de krachten, talenten en hulpbronnen van cliënten en hoe ze deze kunnen inzetten. Dat zijn ook de uitgangspunten die we hanteren in ons personeelsbeleid en het besturen van de organisatie.

Het primaire proces van Zienn bestaat uit een tiental regio’s/clusters die elk onder leiding staan van een Hoofd. Het Hoofd ressorteert hiërarchisch onder de Manager Opvang en Ondersteuning. Het Hoofd geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers binnen de regio.

Voor het cluster Dagopvang, Nachtopvang en Sociale Activering zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Hoofd in het Primair Proces

voor gemiddeld 36 uren per week,

 

In het cluster Dagopvang, Nachtopvang en Sociale Activering in Leeuwarden geef je leiding aan de medewerkers van de Dagopvang, de Nachtopvang, Sociale Activering en Skrep. Als Hoofd Primair Proces (hierna te noemen Hoofd) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het afdelingsbeleid en ben je ook resultaatverantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid. Uit dien hoofde heb je bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget. Het doel van de functie is het faciliteren van en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen de regio als afgeleide van het strategisch beleid van Zienn. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch beleid. Samen met je collega’s vorm je een team. Je onderhoudt externe werkcontacten met ketenpartners en de gemeente.

De veranderingen in het sociale domein zijn van grote invloed op het cluster Dagopvang, Nachtopvang en Sociale Activering. Dat vraagt periodieke herbezinning en strategische heroriëntatie. De verwachting is dat externe en interne ontwikkelingen veranderingen in het cluster met zich mee zullen brengen. Leiding geven aan veranderingsprocessen is essentieel binnen deze functie.

Zienn geeft je de ruimte om zelf inhoud te geven aan je werk. Professionaliteit en Resultaatverantwoordelijk Werken zijn bij ons dan ook sleutelwoorden. Als Hoofd weet je dat uit te dragen naar/over te brengen op de medewerkers.

 

Als hoofd ben je:

Een ‘verbinder’ die betrokkenheid heeft met de medewerkers en zich kan verbinden met de vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Stressgevoelige en complexe situaties zijn je niet vreemd; je treedt ze met overwicht tegemoet. Bij Zienn staat resultaatverantwoordelijk werken hoog in het vaandel en daarbij past ondernemerschap. Je weet hier dan ook op innovatieve en transparante wijze invulling aan te geven. Daarbij kun je putten uit een flinke dosis levens- en werkervaring. Het spreekt voor zich dat je communicatief vaardig bent en goed kunt luisteren.

 

Wij verwachten:

 • HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een managementopleiding;
 • Relevante werkervaring in een leidinggevende functie;
 • Een coachend leidinggevende;
 • Werkervaring binnen een gelijksoortige of andere relevante werkomgeving;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Kennis van en inzicht in sociale systemen, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek betreffende cliënt in relatie tot relevante methodieken;
 • Financieel en cijfermatig inzicht;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Bedrijfsmatige vaardigheden met aandacht voor het individu;
 • Besluitvaardig- en resultaatgerichtheid;
 • Ervaring in het leiden van veranderingen
 • Visie en is in staat zijn deze helder te communiceren;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Ervaring in conflicthantering, onderhandelen en overleg;
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en creativiteit en improvisatievermogen;
 • In bezit van rijbewijs en auto.

 

Wij bieden:

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging;
 • Inschaling volgens schaal 10 conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.814,- en maximaal € 4221,- bij een volledig dienstverband;
 • Pensioenregeling via PFZW;
 • Regeling voor fietsplan;
 • Een boeiende werkomgeving die medewerkers actief uitnodigt mee te denken en te praten.

 

Jouw sollicitatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Margret Homminga (manager Opvang en Ondersteuning) op telefoonnummer 088-066 30 18. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 22 december (onder vermelding van nummer 15.34 en functie) richten aan vacatures@zienn.nl

De gesprekken (zowel de 1e als de 2e ronde) vinden plaats en in week 2.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waarbij getoetst is op de algemene functieaspecten 11, 12, 22 en 53 is voorwaarde voor benoeming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.