Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Hoofd regio Leeuwarden/Friesland Noord

36 uur per week, standplaats Leeuwarden

Over regio Leeuwarden/Friesland Noord

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd telt bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en hebben ons werkgebied opgedeeld in tien regio’s/clusters die elk onder leiding staan van een hoofd. De regio Leeuwarden/Friesland Noord telt de volgende voorzieningen: de Algemene Opvang, Verlengd Verblijf Oldegalileën, interventiewerk en ambulante woonondersteuning.

Over de functie

Je hebt de bedrijfsvoering in handen
De functie van hoofd is een leidinggevende functie en heeft een tactisch karakter. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van regio Leeuwarden/Noord als afgeleide van het strategisch beleid. Vanzelfsprekend draag je ook zorg voor/faciliteer je de uitvoering van het regiobeleid. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid. Je bent bevoegd beslissingen te nemen binnen de beleidskaders van de organisatie en binnen het beschikbare budget. De bedrijfsvoering van de voorzieningen in de regio is daarmee in jouw handen.
Je valt onder de manager Opvang & Ondersteuning en neemt deel aan het hoofdenoverleg.

Je coacht, verbindt, bent ondernemend
Er werken in totaal 38 medewerkers in de regio Leeuwarden/Friesland Noord. Je bent een coachende leidinggevende. Je bent zakelijk op de inhoud, hebt overwicht en bent besluitvaardig. Daarnaast ben je vooral een ‘verbinder’ die betrokken is bij de medewerkers en de vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Je voelt zaken uitstekend aan en pakt ze met de medewerkers op.

In het leven van onze cliënten spelen vaak meerdere, complexe problemen. Om cliënten de juiste opvang en ondersteuning te kunnen bieden, werkt Zienn nauw samen met ketenpartners, zoals: gemeentelijke wijk- en gebiedsteams, ggz, verslavingszorg, politie en woningcorporaties. Als hoofd leg en onderhoud je contacten met ketenpartners. Je houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de regio hoog. Zie je kansen voor verbetering of vernieuwing, dan grijp je die. Je bent daarin ondernemend, creatief en betrekt je team, andere Zienn-collega’s en/of ketenpartners. Dat doe je met een communicatiestijl (mondeling en schriftelijk) die helder en transparant is, maar vooral ook motiverend en uitnodigend.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (in de Algemene Opvang en Verlengd Verblijf Oldegalileën aangevuld met Critical Time Intervention). Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid, de aansturing van de organisatie en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap: de organisatie werkt krachtgericht. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Als leidinggevende weet je deze uit te dragen naar/over te brengen op de medewerkers.

Wij vragen

Als hoofd beschik je over:
• HBO werk- en denkniveau en een managementopleiding;
• ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare functie en werkomgeving;
• kennis van en inzicht in het sociaal domein en maatschappelijke ontwikkelingen;
• kennis van en ervaring met (krachtgericht) werken met een doelgroep met complexe, meervoudige problematiek en vraagstukken;
• een rijbewijs en auto.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 10. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.814,- en maximaal € 4.221,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.
Medewerkers worden in hun dagelijkse werk ondersteund met functiegerichte trainingen. Zienn heeft een fietsenplan.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen
• tussen 14 en 18 maart bij Wytze Groen, manager Beleid & Kwaliteit
• tussen 21 en 25 maart bij Margret Homminga, manager Opvang & Ondersteuning.
Beide zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 066 30 18.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 26 maart (onder vermelding van nummer 16.11 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.
We nodigen een aantal sollicitanten uit voor speeddates op 5 april. De tweede, uitgebreidere gespreks- en selectieronde vindt plaats op 8 april. Een assessment is onderdeel van de procedure.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.