Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

HR Adviseur

gemiddeld 24 uur per week, standplaats Leeuwarden

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over de afdeling P&O

Onze afdeling P&O bestaat uit 2 adviseurs en twee medewerkers Personeelsbeheer. De afdeling werkt nauw samen met de twee collega’s van het Roosterbureau. P&O verzorgt de personeelsadministratie, levert managementinformatie aan en adviseert (gevraagd en ongevraagd) leidinggevenden. De voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van personeelsbeleid hoort ook bij de afdeling. Actuele onderwerpen zijn: verzuim, strategische personeelsplanning, functioneringsgesprekken en de samenwerking met Het Kopland. P&O werkt met het HR softwaresysteem Youforce van Raet.

Over de functie van HR Adviseur

Als HR Adviseur (personeelsconsulent) ondersteun je leidinggevenden op het gebied van onder meer werving en selectie, aanstelling, functioneren, opleiding, verzuim en re-integratie en mobiliteit van medewerkers. Je zorgt voor informatie- en kennisoverdracht over cao, wet- en regelgeving aan zowel leidinggevenden als medewerkers.

Je hebt goede ‘voelsprieten’
Omdat je goede ‘voelsprieten’ hebt, signaleer je knelpunten in beleid, personeelsinstrumenten en rondom personeel tijdig. Deze weet je vervolgens bespreekbaar te maken. Aan sterke en integere communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) ontbreekt het je dan ook niet.

Je bent sparringpartner
Je hebt oog voor mogelijkheden en kansen en als ‘verbinder’ zie en pak jij de ruimte om in samenwerking met anderen het P&O-werk binnen Zienn verder te ontwikkelen. Daarbij gebruik je je P&O-collega’s en leidinggevenden als sparringpartner. Vanzelfsprekend mogen zij ook een beroep doen op jouw kennis, kunde en advies.

Je kennis is up-to-date
Je kennis van wet- en regelgeving is up-to-date en je hebt inzicht in administratieve P&O-processen. Het is goed om te weten dat Zienn samenwerkt met collega-organisatie Het Kopland. Bij verdergaande samenwerking word jij betrokken bij dit proces en je hebt dan ook ervaring met werken in veranderende organisaties.

Je bent een ervaren allrounder
Kortom: je bent een ervaren en allround HR adviseur, thuis in alle onderdelen van het P&O-vakgebied!

Een krachtgerichte organisatie

Zienn werkt in de begeleiding van cliënten met de methodiek ‘Krachtwerk’ (en enkele aanvullende methodieken). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als HR adviseur beschik je over:

  • Een afgeronde opleiding HBO HRM;
  • Minimaal 3 jaar ervaring als HR Adviseur;
  • Een rijbewijs en auto.

Wij bieden

Een aanstelling per 1 september 2017 voor de duur van een jaar met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De CAO kent onder andere een loopbaan- en individueel keuzebudget. De functie van HR Adviseur is ingeschaald in schaal 7. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2263,- en maximaal € 3161,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Werkdagen worden in overleg vastgesteld.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering. Zienn heeft een fietsplan.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Ferna Harms, manager HRM, via telefoonnummer 088 – 066 30 00 of bij Tineke Bos, personeelsadviseur 088 – 066 30 61.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 14 juli 2017 (onder vermelding van nummer 17.27 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 juli (1e ronde) en 27 juli (2e ronde).

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Wij doen dit op de volgende manier: Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming, wij voeren een actief referentiebeleid en wij controleren het openbare deel van Social Media.

Meer over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken.

Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2300 cliënten.