Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Interventiewerker Jongeren

Wij zoeken een interventiewerker Jongeren

 • voor gemiddeld 28 uur per week
 • standplaats: Huis voor Jongeren in Leeuwarden

Over Zienn

Zienn is voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn en voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over Interventiewerk

Als interventiewerker Jongeren werk je vanuit het Huis voor Jongeren van Zienn in Leeuwarden. Daar vinden zo’n 20 jongeren die dak- of thuisloos zijn, een tijdelijk thuis. Met begeleiding werken ze er aan hun toekomst. Voor jongeren zetten we bovendien interventiewerk in waarmee we jongeren die dak- of thuisloos zijn of op een andere manier vastlopen, zoeken en begeleiden naar passende hulp. Het doel is dat geen enkele jongere tussen wal en schip valt.

Over de functie van interventiewerker Jongeren


Contact maken, inventariseren, hulp op touw zetten

Als interventiewerker Jongeren ben je er voor jongeren die dakloos zijn, geen vast adres hebben en/of vastlopen. Jij zoekt contact met de jongere en inventariseert de hulpvraag. Meestal is er sprake van meerdere en complexe problemen. Om te voorkomen dat de jongere dieper in de problemen raakt, pak je de eerste begeleiding op. Ondertussen zet je vervolghulp op touw en sla je als het ware een brug tussen de jongere en de hulpverlening. Je blijft net zo lang betrokken tot de vervolghulp goed op gang is.

Outreachend en laagdrempelig
Met je outreachende aanpak sluit je altijd aan bij de jongere en diens hulpvraag en bied je de hulp daar waar deze het meest zinvol is. Op school bijvoorbeeld, op straat, thuis of op een andere plek waar de jongere zich bevindt. Je informeert en betrekt hem of haar bij alle stappen die je zet. Je hulp is laagdrempelig en voor de jongere ben je altijd goed bereikbaar.

Samenwerken, netwerken, schakelen
Waar nodig en gewenst schakel je anderen in die van betekenis kunnen zijn voor de jongere. Denk aan ketenpartners en ook het netwerk van de jongere. Samenwerken, netwerken opbouwen/onderhouden en schakelen is dan ook een belangrijk onderdeel van je werk. Dat doe je zichtbaar, graag, gemakkelijk en altijd met als doel de jongere verder te helpen. Je organiseert, waar nodig, zorgoverleggen en fungeert daarin als een soort casemanager. Altijd ben je alert op kansen voor verbetering in het (lokale) hulp- en zorgaanbod en aarzelt niet die te benoemen en op te pakken.

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een HBO-geschoolde interventiemedewerker, die:

 • kennis heeft van de problematiek en mogelijkheden van de doelgroep en natuurlijk affiniteit heeft met jongeren;
 • sociaal vaardig is, netwerken kan opbouwen en onderhouden ten behoeve van de jongeren;
 • kennis heeft van de sociale kaart en weet welke organisaties nodig zijn om een jongere goed verder te helpen;
 • stressbestendig en flexibel is en beschikt over probleemoplossend – en improvisatievermogen;
 • methodisch kan werken en de weg weet in registratiesystemen;
 • zelfstandig en resultaatverantwoordelijk werkt en beschikt over (zelf)reflecterend vermogen;
 • mondeling en schriftelijk helder kan communiceren, ook ten behoeve van rapportages;
 • in het bezit is van een rijbewijs en auto.

Wat kunnen wij je bieden?

 • een mooie baan waarmee je jongeren verder helpt! Je werkt erg zelfstandig en kunt rekenen op ondersteuning en advies van collega’s;
 • een jaarcontract met de intentie dit te verlengen;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk en een salaris in schaal 8. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.624,- bij een volledig dienstverband;
 • een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Bovendien kun je deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
 • ondersteuning in je werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken;

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je tot en met 22 mei inwinnen bij Peter Damsma, hoofd bij Zienn, telefoonnummer 06 10 29 19 60 en vanaf 23 mei ook bij Sjoerd Woudstra, hoofd Huis voor Jongeren en Interventiewerk Jongeren, op telefoonnummer 06 47 05 71 66.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 26 mei 2019 (onder vermelding van vacaturenummer 19.17 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. De sollicitatiegesprekken zijn op 5 juni.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.