Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Kwaliteitsfunctionaris voor Zienn en Het Kopland

We zoeken een kwaliteitsfunctionaris voor gemiddeld 32 uren per week, met als standplaats Leeuwarden.

Over Zienn en Het Kopland

Zienn is er voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of dat dreigen te worden. We werken samen met Het Kopland (voor mensen die dakloos zijn of een huiselijk geweld-situatie ontvluchten) en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met verschillende vormen van Opvang, Thuisondersteuning en Wonen bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en met Het Kopland in Drenthe.

Over de afdeling

De Kwaliteitsfunctionaris valt onder de afdeling Beleid & Kwaliteit. De afdeling wordt ingezet  om de dienstverlening te ondersteunen, te optimaliseren en te innoveren. Dit kan zowel op verzoek of als aanjager vanuit nieuwe in- & externe ontwikkelingen en risicosignalering. De afdeling bestaat uit medewerkers van Het Kopland en Zienn en kent drie beleidsmedewerkers met elk hun eigen aandachtsgebied, twee kwaliteitsfunctionarissen en een werkadviseur. De afdeling wordt aangestuurd door één Hoofd, die rechtstreeks onder de bestuurder valt.

Over de functie

Beleidsuitvoering ontwikkelen en toetsen
Samen met je collega kwaliteitsfunctionaris houd je je bezig met de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid. Je levert een bijdrage aan de toetsing en evaluatie van activiteiten op dit gebied voor beide organisaties. Je signaleert knelpunten en doet voorstellen die kunnen leiden tot verbeteringen. Daarbij draag je zorg voor het monitoren van de voortgang van de verbetermaatregelen. Je ontwikkelt systemen en instrumenten voor kwaliteitsborging en bewaakt deze. In nauw overleg met de praktijk spreek je gewenste resultaten af (jaarplan) en volgt deze. Je bent in staat planmatig te werken aan de gewenste en afgesproken resultaten.

Activiteiten op beleidsterrein uitvoeren
Je ontwikkelt en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem en je draagt mede zorg voor het behoud van ons HKZ certificaat. Dit betekent dat je de werkzaamheden omtrent het certificatieschema HKZ ondersteunt, coördineert en plant. Dit doe je in afstemming met alle betrokkenen. Daarnaast ontwikkel en onderhoud je de documenten (protocollen, procedures, werkinstructies) van het kwaliteitshandboek.

Je verzamelt en analyseert kwaliteitsregistraties en legt deze vast in periodieke rapportages. Verder verricht je tevredenheidsonderzoeken en interne audits en doet op basis van de uitkomsten verbetervoorstellen, maak je rapportages en verbeterplannen. Daar bewaak je de voortgang van.

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die zelfstandig kan werken en een accurate werkwijze heeft. Je bent proactief in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen. Daarnaast heb je inzicht in organisatieprocessen en heb je een analytische en systemische manier van denken. Je kunt dit goed omzetten in concreet beleid; je schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend. Door de vele contacten die je hebt met de verschillende afdelingen en relaties beschik je over goede sociale vaardigheden en kun je goed samenwerken.

Je beschikt over:

  • HBO opleiding
  • Kennis van kwaliteitsmodellen en kwaliteitssystemen
  • Kennis van digitale documentbeheerssystemen
  • Kennis van beschrijving en analyse van werkprocessen
  • Kennis van en affiniteit met het werkveld Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang.

Wij bieden

  • een aanstelling voor de duur van een jaar voor gemiddeld 32 uur per week met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk.
  • een salaris in schaal 8. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.624,- bij een volledig dienstverband van 36 uur
  • Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ voor cliënten. Deze methodiek gaat uit van kansen, talenten en oplossingen voor onze cliënten.

Deze krachtgerichte werkwijze geldt ook voor ons personeelsbeleid en manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties.

Sollicitatie en informatie

Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Bert de Groote, hoofd Beleid & Kwaliteit, via 06-83174270.

Solliciteren kan t/m 12 juni 2019, mail je motivatiebrief met curriculum vitae naar vacatures@hetkopland.nl. Vermeld daarbij de functienaam.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

De vacature wordt intern en extern uitgezet. Bij gebleken gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.