Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Manager Financiën | Controller

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd telt, bieden wij cliënten nieuwe kansen in het leven. Oog voor ieders eigenheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij Zienn werken zo’n 400 medewerkers; zij begeleiden jaarlijks ongeveer 2000 cliënten. Ons werkgebied is Friesland, Groningen, Drenthe.

Zienn werkt sinds 1 juli 2015 samen met Het Kopland uit Groningen. Zienn en Het Kopland zijn een personele unie aangegaan waarbij sprake is van een gezamenlijke bestuurder. De verdere samenwerking wordt in 2016 in verschillende werkgroepen onderzocht, verkend en ontworpen. Van een fusie is op dit moment geen sprake.

 

Wij zoeken een

Manager Financiën/controller

Per direct, voor 36 uren per week, standplaats Leeuwarden

 

Wij zoeken iemand die verder kijkt dan de cijfers. Die met enige humor en relativering direct en kritisch zijn/haar rol en verantwoordelijkheid neemt naar management en bestuur. Die in direct contact met de bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. Die zich over grenzen heen durft te bemoeien met andermans zaken en die vanzelfsprekend consciëntieus zijn/haar rol als controller in de organisatie vervult. Bent u die man of vrouw en bovendien in het bezit van de daartoe geëigende achtergrond, ervaring en opleiding (bijvoorbeeld RA/RC)? Lees dan vooral verder en reageer op onze vacature.

 

Algemene kenmerken

De functie van manager Financiën/controller heeft een strategisch/tactisch karakter. U bent resultaat- en budgetverantwoordelijk voor uw afdelingen en werkt vanuit een jaarplan. Daarin formuleert u op basis van het beleids-/jaarplan van de organisatie de beleidsvoornemens. U bent in het bijzonder verantwoordelijk voor het zodanig bewaken van de (financiële) doelstellingen dat de organisatie financieel economisch ‘in control’ blijft.

U vormt samen met de overige MT-leden de directie van Zienn en vanuit een integrale rol mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Zienn.

 

Doel van de functie

U bent verantwoordelijk voor de ondersteunende taken van de Financieel Administratieve Dienst en ook voor een adequate inrichting van die bedrijfsondersteunende processen. Daarnaast evalueert en toetst u de bedrijfsresultaten en stuurt op basis daarvan de werkprocessen bij. U schept omstandigheden waarin sprake is van een effectieve en efficiënte financiële bedrijfsvoering van de organisatie en de verschillende afdelingen. U bent verantwoordelijk voor de verdere verbetering, uitbreiding en innovatie van de bedrijfsprocessen binnen de instelling, specifiek op het vlak van de administratieve organisatie/interne controle. U adviseert rechtstreeks het bestuur op het gebied van financial control (financiële stromen), management control (balans tussen doelstellingen en inzet van middelen), infrastructuur (juiste, tijdige en betrouwbare informatievoorziening) en risicomanagement (beheersen en in kaart brengen van risico’s). U heeft een belangrijke initiërende en faciliterende rol bij de jaarlijkse inkoop en subsidiebeschikkingen.

Organisatorische positie

De manager Financiën/controller valt hiërarchisch onder de bestuurder en maakt deel uit van het managementteam. U geeft hiërarchisch leiding aan het hoofd Financieel Administratieve Dienst, op basis van resultaatverantwoordelijkheid.

 

Wij vragen

 

Kennis

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op academisch niveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of accountancy of daaraan gelijk te schakelen opleidingsachtergrond, aangevuld met een op de functie gerichte management opleiding.
 • Gedegen kennis van de financieel administratieve bedrijfsprocessen, begrotingen, rapportage en control.
 • Veel gevoel voor informatiebehoefte, -analyse en –verstrekking, kennis van en ervaring met IT-systemen en processen.
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie- en financieel beleid.
 • Kennis van de financiering van het gewijzigde Sociale Domein is een pré en affiniteit met de maatschappelijke opvang is gewenst.
 • Kennis van gemeentelijke inkoop en aanbestedingen is ook een pré

Specifieke functiekenmerken

 • Communicatieve en sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden.
 • Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid
  Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid.
 • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete, haalbare en consistente doelen.
 • Vermogen tot delegeren en afstand kunnen houden.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen
  Kan zich bewegen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waarbij getoetst is op de algemene functieaspecten 12, 21, 22, 53 en 71 is voorwaarde voor benoeming.

 

Wij bieden

 • Een contract voor 36 uur per week voor de duur van een jaar met het vooruitzicht op een vast dienstverband.
 • Inschaling volgens schaal 13, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €  3632,- en maximaal € 5791,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.
 • Pensioenregeling via PFZW.

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kunt u inwinnen bij huidige Manager Financiën/Controller a.i. Alexander Nammensma via 088  066 30 13 en Alice Vellinga (Bestuurder) via telefoonnummer 088 066 30 16

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u t/m  6 januari 2016, onder vermelding van functie en vacaturenummer 15.33, mailen naar vacatures@zienn.nl.

De gesprekken vinden plaats op 21 januari(1e ronde),  28 januari (2e ronde). Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.