Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

2 Medewerkers Dagopvang Leeuwarden

Wij zoeken 2 kandidaten voor de functie van medewerker Dagopvang in Leeuwarden. Het gaat om functies voor 26 uur per week.

Over de Dagopvang

De Dagopvang vangt mensen op die dak- en/of thuisloos zijn en leven met een overheersende harddrugsverslaving. Vaak betreft het mensen met meervoudige sociale problematiek. Met nieuwe bezoekers is er een intakegesprek. De Dagopvang wil bezoekers een veilige plek bieden, een plek waarin zij kunnen bijkomen van het leven op straat. Ze kunnen er terecht voor gezelligheid, de krant, koffie, soep of een broodje. Men kan er internetten, de krant lezen, televisie kijken, biljarten en anderen ontmoeten. Er is gelegenheid om te douchen en de kleren te laten wassen. De Dagopvang biedt kledingomruil, spuitomruil en regelt de postverstrekking. In de Dagopvang is een gebruiksruimte gevestigd waar mensen onder toezicht harddrugs kunnen gebruiken. De medewerkers hebben een luisterend oor voor de problemen van de bezoekers. Er is aandacht voor bezoekers die ’s nachts op straat slapen. De medewerkers motiveren doorstroming naar de woonvoorzieningen van Zienn waar mensen begeleiding krijgen bij het aanpakken van problemen. De Dagopvang is op werkdagen geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.

Over de functie

De medewerker Dagopvang is een uitvoerende functie. Hij of zij werkt zelfstandig, maar draagt geen eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden. Die ligt bij de leidinggevende van de afdeling Dagopvang.

Doel

De medewerker Dagopvang is belast met het zelfstandig verrichten van werkzaamheden op het gebied van toezicht in / aan de gebruikersruimte, zaal, balie en keuken met als doel gedurende de dag een veilige opvangplek voor harddrugsverslaafden te bieden. De medewerker Dagopvang bewaakt en bevordert de veiligheid in en rondom de opvangaccommodatie van harddrugsverslaafden.

Organisatorische positie

De medewerker Dagopvang ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling Dagopvang. De medewerker Dagopvang geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden

Toezicht houden
• Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers;
• Voert huishoudelijke werkzaamheden uit zoals schoonmaken, barwerkzaamheden, enzovoort.;
• Wijst op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
• Treedt op volgens voorschriften bij bijvoorbeeld overlast of vandalisme. Belt indien nodig politie, brandweer en/of een arts;
• Ontzegt onbevoegden de toegang;
• Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris evenals vermissingen en geeft dit door aan de leidinggevende;
• Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid in en rondom de accommodatie;
• Grijpt in bij een (bijna) overdosis in de gebruiksruimte en treedt zo nodig levensreddend op.
Resultaat: Op gebruikers/deelnemers, gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling is toezicht gehouden, zodanig dat gebruikers/deelnemers en medewerkers op een veilige wijze van de gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken.

Behoefte signaleren
• Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega’s en leidinggevende;
• Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega’s en leidinggevende;
• Verstrekt, in afstemming met leidinggevende, informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening en/of ketenpartners;
• Verwijst, in overleg met leidinggevende, cliënten met complexe problemen intern/extern door.
Resultaat: Behoefte gesignaleerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens adequaat informatie kan worden verstrekt en/of aanvullende hulpverlening kan worden ingeschakeld.

Interne activiteiten verrichten
• Voert leefklimaatbevorderende werkzaamheden uit, zoals koffie zetten, helpen bij het verzorgen van de maaltijden enzovoort;
• Is verantwoordelijk voor eenvoudige werkzaamheden bij het ondersteunen van cliënten;
• Draagt zorg voor een goede leefsfeer in huis;
• Verricht eenvoudige administratieve taken zoals het bijhouden van een logboek;
• Neemt deel aan werkoverleg.
Resultaat: Interne werkzaamheden, huishoudelijke en klein technische activiteiten zijn verricht zodanig dat dit correct, actueel en tijdig is gebeurd, zodat cliënten zijn ondersteund.

Profiel van de functie

Kennis
• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en drugsgebruik;
• Cursus reanimatie;
• MBO SAW kwalificatieniveau 3/4.

Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
• Dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van diverse aard;
• In een team kunnen werken;
• Probleemoplossend vermogen;
• Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• Praktisch, hygiënisch, zelfstandig en stressbestendig;
• Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;
• Correct gedrag in persoonlijke contacten;
• Standvastig.

Wij bieden:

• Een contract voor 26 uren per week voor de duur van een jaar;
• Inschaling volgens schaal 4, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 1800 en maximaal € 2430 bruto per maand bij een volledig dienstverband;
• Pensioenregeling via PGGM;
• Verder o.a. fietsenplan.

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Cor Schaafsma, tijdelijk hoofd Dagopvang, op telefoonnummer 06 26 97 40 12.
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 18 november 2015, onder vermelding van functie en vacaturenummer 15.29, mailen naar vacatures@zienn.nl.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waarbij getoetst is op screeningsprofiel 45 is voorwaarde voor benoeming.