Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Medewerker Planning en Control voor Zienn en Het Kopland

Wij zoeken een medewerker Planning en Control

  • voor 36 uren per week
  • standplaats Leeuwarden
  • voor Zienn en Het Kopland

Over Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland. Het Kopland is er voor mensen die dakloos zijn en biedt opvang aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten.

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Het Kopland en Zienn breiden de samenwerking steeds meer uit en hebben onder andere de ondersteunende diensten samengevoegd. De medewerker Planning en Control werkt werkt op de financiële administratie voor zowel Zienn als Het Kopland.

Over de financiële administratie

De financiële administratie is onderdeel van de afdeling Financiën waaronder ook de cliëntgelden- en de salarisadministratie vallen. Zienn en Het Kopland hebben hun afdelingen Financiën per 1 december samengevoegd en er wordt gewerkt vanuit Leeuwarden. Naast de administratieve taken draagt de afdeling ook zorg voor de totstandkoming van de kwartaalrapportages door financiële en andere relevante gegevens vanuit de diverse locaties en afdelingen te verwerken tot een helder rapport. De kwartaalrapportages maken inzichtelijk in hoeverre de beoogde doelen van de diverse onderdelen van Zienn en Het Kopland zijn gerealiseerd, of kosten en opbrengsten in balans zijn en waar eventuele bijsturing gewenst is.

Over de functie van medewerker Planning en Control

Onze functie van medewerker Planning en Control verandert van een meer uitvoerende functie naar een functie waarin je de leidinggevenden (hoofden) in het primair proces adviseert en ondersteunt. Onderdeel van je takenpakket is het uitvoeren en bewaken van het financieel beleid. Je maakt diverse rapportages en (ad hoc) analyses op basis van data uit de organisatie en uit informatiesystemen. Voor de hoofden ben je een financieel sparringpartner: je analyseert hun (afdelings)cijfers/resultaten en financiële processen, adviseert en ondersteunt bij het opstellen en doorrekenen van plannen beoordeelt deze plannen en ondersteunt bij rapportages aan het management. Ook stel je deelbegrotingen, onderdelen van de jaarrekening en andere financiële overzichten op.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een nieuwe collega die met de huidige collega medewerker Planning en Control graag de tanden zet in deze functie. Vanzelfsprekend ben je thuis in het analyseren van cijfers, werken met informatiesystemen en maak je heldere rapportages. De rol van adviseur en sparringpartner ligt jou goed en je zoekt gemakkelijk en proactief de verbinding met leidinggevenden en andere collega’s. Werk jij graag met mensen én met cijfers, dan nodigen we jou uit om te solliciteren.

Als medewerker Planning en Control beschik je bovendien over:

  • een afgeronde relevante financiële opleiding op HBO-niveau
  • kennis van het sociaal domein en financieringsstromen;
  • aantoonbare adviesvaardigheden;
  • goede communicatieve vaardigheden.

Wat kunnen wij je bieden?

  • een aanstelling voor 36 uren per week voor de duur van een jaar met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De CAO kent onder andere een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Je kunt deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
  • een bruto maandsalaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring en maximaal € 3.506 bedraagt bij een volledig dienstverband van 36 uur;
  • een krachtgerichte werkomgeving. Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ voor cliënten en die methodiek gaat uit van kansen, talenten en oplossingen voor onze cliënten. Deze krachtgerichte werkwijze geldt ook voor ons personeelsbeleid en manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Eelkje Blom, hoofd Financiën, via telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 15 mei 2019 (onder vermelding van nummer 18.43 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21 mei 2019 (1e ronde) en 28 mei 2019 (2e ronde).

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.